НБУ: норматив довгострокової ліквідності NSFR починає діяти із 01.04.2021

Все про економіку та фінанси

НБУ констатує, що банківська система України готова до запровадження нового пруденційного нормативу – коефіцієнта чистого стабільного фінансування або NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio), який стає обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року та розраховуватиметься щодекадно.

Рішення про запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) затверджене постановою Правління НБУ від 24.12.2019 № 158.

Головна мета запровадження нормативу NSFR – стимулювати банки покладатися на більш стабільні та довгострокові джерела фондування, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування. Це дозволить збалансувати їх активи та пасиви за строками погашення і сприятиме зниженню одного з системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткостроковістю фондування банків.

Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) затверджена рішенням Правління НБУ від 24.12.2019 № 1001-рш.

Він розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування, де:

- обсяг наявного стабільного фінансування – це сума складових пасивів (регулятивний капітал та зобов’язання), зважених на установлені Національним банком відповідні коефіцієнти, що відображають рівень їх стабільності на горизонті один рік з урахуванням залишкового строку погашення;

- обсяг необхідного стабільного фінансування – це сума складових активів та позабалансових зобов’язань, зважених на установлені Національним банком відповідні коефіцієнти, що характеризують їх ліквідність на горизонті один рік з урахуванням залишкового строку погашення.

Норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік. Згідно з нормами ЄС та Базельськими рекомендаціями, значення NSFR для банків має становити не менше 100%.

Банки повинні будуть досягти 100% значення нормативу NSFR поступово. Відповідно до затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2020 № 166 графіка запровадження NSFR показники банків мають відповідати нормативним значенням, які становлять не менше ніж:

80% – з 1 квітня 2021 року;
90% – з 1 жовтня 2021 року;
100% – з 1 квітня 2022 року.

Початкове значення та перехідний період для впровадження NSFR Національний банк визначив за результатами тестових розрахунків, які здійснювалися щомісячно з серпня 2020 року.

Нагадаємо, що банки повинні дотримуватися нормативу NSFR у цілому за всіма валютами, а також забезпечувати розрахунок та моніторинг NSFR окремо в національній та іноземній валюті.

Довідково

NSFR – один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007 – 2008 років.

Для вивчення міжнародного досвіду імплементації нормативу Національний банк провів консультації з експертами Світового банку, Європейського органу банківського нагляду (ЕBA), центробанків інших країн.

Запровадження коефіцієнта NSFR є черговим важливим кроком у напрямі гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та рекомендаціями Базельського комітету. Раніше було запроваджено коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) та нові стандарти організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності.