НБУ: небанківський фінсектор поступово перейде до вищих стандартів корпуправління

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що розробив концепції з побудови систем корпоративного управління, управління ризиками, внутрішнього контролю в небанківських фінансових установах та небанківських фінансових групах і пропонує ринку обговорити їх.

Як зазначається, перший етап реалізації концепцій – розроблення упродовж 2021 року відповідних актів Національного банку України – планується як проміжний етап перед набранням чинності ключовими галузевими законопроєктами «Про страхування», «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Відповідно до редакцій цих законопроєктів, оприлюднених на сайті Верховної Ради України, вони вступлять у силу через два роки після ухвалення парламентом України.

Упродовж наступного етапу вимоги актів Національного банку буде приведено у відповідність до нового законодавства. Отже, небанківські фінансові установи залучатимуться до кожного з етапів розроблення актів регулятора і зможуть поступово адаптуватися до нових вимог.

НБУ вважає, що концепції з побудови систем корпоративного управління, управління ризиками, внутрішнього контролю містять положення, які наблизять регуляторну базу до європейського законодавства та кращих світових практик. Зокрема щодо:

- корпоративного управління – посилюватиметься роль наглядових рад та їх комітетів, закладатиметься основа для визначення колективної придатності, удосконалюватиметься регулювання конфліктів інтересів тощо;

- управління ризиками – посилюватимуться вимоги до органів управління, запроваджуватиметься система трьох ліній захисту, передбачатиметься диференціація за видами ризиків та підходами до них тощо;

- системи внутрішнього контролю – встановлюватимуться ключові засади її побудови, роль у такому процесі органів управління, засади використання моделі трьох ліній захисту та COSO-принципів тощо.

"Зауваження та пропозиції до концепцій можна подати до 10 жовтня 2021 року на електронну адресу NBFI.regulations@bank.gov.ua або надіслати на поштову адресу Національного банку: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601", - зауважує НБУ.