НБУ для підтримки Збройних Сил збільшив портфель військових ОВДП до 120 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Зі статистики НБУ випливає, що 13 травня він збільшив ОВДП-портфель на 10 млрд грн і на таку ж суму - 12 травня. Тобто загалом - на 20 млрд грн.

Як наслідок, на 16 травня обсяг ОВДП у власності Нацбанку збільшився до 430,1 млрд грн (на 11 травня він становив 410,1 млрд грн).

Нагадаємо, на 10 травня обсяг військових ОВДП у портфелі Нацбанку становив 100 млрд грн (8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн).

Таким чином, на 16 травня обсяг військових облігацій у портфелі НБУ - 120 млрд грн.

Раніше коментуючи викуп 9 травня військових облігацій на 30 млрд грн, Національний банк констатував таке:

"З огляду на значні оборонні, гуманітарні та соціальні потреби підтримка бюджету Національним банком залишається необхідним заходом в умовах війни, розв`язаної росією.

Позиція НБУ щодо фінансування бюджету незмінна – підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду. Центробанк незмінно дотримується задекларованих принципів проведення відповідних операцій: прозорість, обмежені обсяги та фінансування лише критичних видатків.

Натомість Національний банк докладає зусиль, щоб стимулювати ринковий попит на відповідні цінні папери. Зокрема:

- запровадив нові моделі обліку цінних паперів нерезидентів та розширив можливості застосування "лінку" з міжнародним депозитарієм;
- пом`якшив підходи до оцінки вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що приймаються у заставу за кредитами рефінансування;
- дозволив іноземним інвесторам переказувати за кордон кошти, що будуть отримані у зв’язку з проведеною після 1 квітня 2023 року виплатою погашення або сплатою доходу за ОВДП. Практична реалізація цієї норми спрятиме підвищенню зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП, зокрема за кошти, отримані від планових погашень та виплат доходу.

Найбільший потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП мають вітчизняні банки, ураховуючи наявну в них ліквідність. Станом на 9 травня 2022 року ліквідність банків:

- в національній валюті становить 227 млрд грн, з яких 183 млрд грн – вкладення в депозитні сертифікати, а 44 млрд грн – кошти банків на коррахунках;
- в іноземній валюті – 7,3 млрд дол. США. Зокрема залишки коштів банків на ностро-рахунках з початку війни майже не змінилися та перевищують 6 млрд дол. США.

З огляду на це важливим завданням сьогодні є активізація ринкових залучень через розміщення Міністерством фінансів ОВДП, у тому числі за рахунок коштів банківської системи. Зокрема, цьому може сприяти підвищення Міністерством фінансів України ставок за внутрішніми державними облігаціями до привабливіших для їх покупців рівнів. Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін.

Активізація ринкових запозичень дасть змогу мінімізувати ризики для фіскального сектору та водночас зберегти макрофінансову стабільність і довіру до НБУ.

Національний банк і надалі підтримуватиме тісну взаємодію з урядом для сприяння залученню фінансування від міжнародних організацій та країн-партнерів.

Як і було задекларовано, центробанк прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту державного бюджету та за умови мінімізації ризиків розбалансування ситуації у фіскальному секторі реалізує це прагнення. Доцільність операцій із фінансування критичних видатків уряду через купівлю ОВДП і надалі визначатиметься окремими рішеннями НБУ".

8 березня правління НБУ визначило, що центробанк за необхідності викуповуватиме військові облігації уряду, ухваливши постанову №43 “Про здійснення купівлі облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у період дії воєнного стану".

Для надання можливості проведення таких операцій між урядом та Національним банком Верховна Рада України внесла відповідні зміни до законодавства. Так, тимчасово (на період дії воєнного стану) зупинено дію статті 54 Закону України “Про Національний банк України", яка забороняє надання НБУ кредитів державі.

Купівля Національним банком військових ОВДП здійснюється через укладання договору між НБУ та Міністерством фінансів і не включається до результатів аукціонів із продажу цих цінних паперів, які проводяться щотижнево.

За даними Міністерства фінансів, 10 травня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 4,74 млрд грн, у т.ч.

- 87 млн грн - під 11,5% з погашенням 25.10.2023;
- 3,35 млрд грн - під 10% з погашенням 02.11.2022;
- 1,3 млрд грн - під 9,5% з погашенням 27.07.2022.

3 травня Мінфін розмістив ОВДП на 7,12 млрд грн, у т.ч.

- 50,3 млн дол - під 3,7% з погашенням 25.05.2023;
- 4,2 млрд грн - під 11% з погашенням 21.06.2023;
- 633 млн грн - під 10% з погашенням 02.11.2022;
- 817 млн грн - під 9,5% з погашенням 27.07.2022.

26 квітня Мінфін розмістив ОВДП на 12,99 млрд грн, у т.ч.

- 10,95 млрд грн - під 11% з погашенням 21.06.2023;
- 90 млн грн - під 10% з погашенням 02.11.2022;
- 1,95 млрд грн - під 9,5% з погашенням 27.07.2022.

Контекст

На днях НБУ констатував, що витрачання урядом коштів, отриманих від конвертації іноземної валюти, – основний канал емісії гривні.

У березні−квітні додатковим каналом стала купівля Нацбанком військових ОВДП на загальну суму 70 млрд грн (для фінансування критичних видатків уряду).

"У березні−квітні основна частина "емісійної" гривні була абсорбована за рахунок інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти та мобілізації коштів", - підкреслював Нацбанк.

Він додавав, що "гнучка адаптація операційного дизайну МП [монетарної політики] та запровадження антикризових заходів (у тому числі бланкового рефінансування) дозволили пом`якшити шок на початку війни для банків, захистити інтереси їх клієнтів, а також підтримати безперебійність розрахунків".

"Піковий приріст рефінансування банків сягнув 8−9 березня – 41.5 млрд грн з початку війни, а надалі знижувався. Загальна заборгованість банків за кредитами рефінансування на кінець квітня лише на 0.5 млрд грн вище, ніж довоєнний рівень", - інформував НБУ.

Дані Міністерства фінансів про джерела фінансування держ бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 10 травня - див. нижче.