НБУ - про підсумки роботи небанківських фінустанов у ІІ кварталі

Все про економіку та фінанси

НБУ констатує, що ІІ квартал 2021 року відзначився зростанням обсягів операцій та активів усіх небанківських фінансових установ. Цьому не перешкоджали ні добровільний вихід з ринку, ні примусове зупинення дії ліцензій низки установ. Вони переважно не провадили активної діяльності. Помітно зросли обсяги зібраних страхових премій за більшістю видів страхування. Водночас поступово зростає коефіцієнт збитковості страхування, витрати на ведення страхової діяльності залишаються значними, хоч і знижуються. Зростання обсягів усіх видів операцій дало змогу фінансовим компаніям продемонструвати рекордну прибутковість. Поступово поліпшувалися показники діяльності кредитних спілок. Цьому сприяло зростання операційних доходів, поступове відновлення кредитування та надходження додаткових ресурсів у межах міжнародних проєктів. Хоча темпи розвитку цього сегмента все ще значно повільніші, ніж решти ринку.

Структура та проникнення сектору

Більше року НБУ є регулятором більшої частини ринку небанківських фінансових установ. Упродовж цього періоду вимоги до платоспроможності фінансових установ базувалися переважно на затверджених актах попереднього регулятора. Тож фінансові установи мали достатньо часу на приведення своєї діяльності у відповідність до цих вимог, констатує Нацбанк. З часом НБУ розпочав рішучіші дії із застосування заходів впливу за недотримання вимог законодавства України.

У ІІ кварталі за результатами нагляду, інспекційних перевірок, у тому числі через недопуск інспекторів до перевірок, НБУ застосував до десятків страховиків, фінансових компаній та ломбардів заходи впливу у вигляді зупинення дії та / або анулювання ліцензій. Багатьом учасникам ринку, що порушували вимоги до платоспроможності, надано час на усунення порушень. Якщо фінансові установи не зможуть виконати вимоги, їм доведеться припинити свою діяльність, підкреслює НБУ.

У ІІ кварталі ринок добровільно залишали компанії, які не провадили діяльності та не мали діючих ліцензій на надання фінансових послуг. Водночас на ринку з’являлися нові установи: один ломбард, чотири ЮОлізингодавці та 25 фінансових компаній.

У ІІ кварталі обсяги активів усіх учасників ринку збільшилися. Найбільше – у фінансових компаній.

Відповідно частка НБФУ в активах фінансового сектору під регулюванням НБУ зросла на 1 в. п. до 12%.

Страховики

Помітною подією ІІ кварталу 2021 року було припинення діяльності низки учасників. Проте це майже не позначилося на квартальних результатах страхового ринку: обсяг активів навіть незначно зріс. Валові страхові премії як ризикового страхування, так і страхування життя зросли порівняно з попереднім кварталом. Приріст страхових премій спостерігався як від фізичних осіб, так і від корпоративного сегмента. Обсяги виплат зі страхування життя зростають останні чотири квартали. Виплати за ризиковим страхуванням майже незмінні.

Частка страхових премій добровільного страхування перевищує 75%. Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і Зелена Картка) та медичне страхування стабільно посідають перші два місця за обсягами премій. У ІІ кварталі обсяги премій обов’язкового страхування зросли на 30%, найпомітніше ОСЦПВ, ядерного та авіаційного страхування. Зростання за першими двома видами традиційне для ІІ кварталу, а значний приріст авіаційного страхування пояснюється операціями одного страховика.

Частка страхових премій, що передається на перестрахування, не змінилася за ІІ квартал, та становить менше п’ятої частини від нарахованих страхових премій. Серед них перестраховикам-нерезидентам передано 66%. Зростання цієї частки пояснюється серед іншого нарощенням премій, отриманих за авіаційне та ядерне страхування, ризики яких перестраховуються через значні суми відповідальності.

У ІІ кварталі коефіцієнт збитковості зріс як для добровільних, так і для обов’язкових видів страхування. Для обов’язкових видів страхування цей показник традиційно вищий, зокрема за ОСЦПВ він становить 56%. Розрахунок показників операційної ефективності ризикових страховиків для цілей квартального звіту був змінений: виключено з розрахунку витрати страховиків, не пов’язані з операційною діяльністю. Оновлений комбінований коефіцієнт становить 90%. Без урахування цієї зміни він би перевищував 100%, хоч і знизився з початку року.

Хоча доходи від інвестицій ризикових страховиків зросли на 9% порівняно з попереднім кварталом, коефіцієнт інвестиційного доходу залишається в межах 3–4%. Тож коефіцієнт операційної діяльності становить 86%.

Більшу частку інвестиційного портфеля ризикових страховиків формують банківські вклади. Проте вони не нехтують й інвестиціями в ОВДП, частка доходу від яких за квартал зросла. Life-страховики також нарощують обсяги вкладень у державні цінні папери, надходження від яких нині формують основу інвестиційного доходу.

Фінансовий результат ризикових страховиків зріс у ІІ кварталі завдяки зростанню обсягів премій. Крім пожвавлення страхування, позитивно на прибуток вплинуло зменшення ліквідаційних, адміністративних та інших витрат. Страхування життя також є прибутковим, переважно завдяки доходам від фінансових інвестицій. Водночас обсягів премій не достатньо для покриття витрат на ведення основної діяльності.

Кількість порушників вимог до платоспроможності та ризикових операцій суттєво знизилася. Станом на 1 липня 23 страховиків-ліцензіатів не виконували нормативи платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів. З них двоє не мали порушень у І кварталі, але один вже їх виправив.

Кредитні спілки

Активи кредитних спілок зростають помірними темпами та нерівномірно. Майже 70% зростання забезпечують п’ять кредитних спілок. Їхньою спільною ознакою є некласична діяльність: агресивне кредитування позичальників, подекуди із ознаками пов’язаності із менеджментом установ.

У квітні до кредитних спілок надійшла поворотна фінансова допомоги в сумі 11.2 млн грн від проєкту “Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)”. Проєкт реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) за підтримки USAID. Спершу ресурси було надано Українській об’єднаній кредитній спілці (УОКС), а надалі – передано кредитним спілкам для цільового кредитування сільськогосподарських виробників. Ресурси також отримає ОКС Національної асоціації кредитних спілок. Загальна сума фінансування в межах проєкту КЕП складатиме 1 млн дол.

Кредитний портфель кредитних спілок зріс на 4%: збільшився середній розмір кредиту за подальшого зменшення кількості позичальників. Обсяги нового кредитування за квартал зросли на 11%, зокрема споживчого – на 21%. Якість кредитного портфеля залишається незмінною. Заявлена кредитними спілками частка кредитів, прострочених більш як на 90 днів, становить 14%, що відповідає докарантинному рівню. Чистий процентний дохід зріс порівняно з попереднім кварталом. Середні ставки за кредитами, зокрема іпотечними, зросли за рахунок зниження вартості депозитів. Однак відношення операційних витрат до операційних доходів майже не змінилося (81%) за квартал та залишається помірно високим. Значно зменшилися витрати на формування резервів. Зріс прибуток більшості кредитних спілок

Поліпшення фінансового результату діяльності кредитних спілок підвищило їхню платоспроможність. Зменшилася кількість порушників нормативу достатності капіталу. Проте зберігаються побоювання з приводу
недостовірного відображення показників фінансового стану окремих кредитних спілок.

Фінансові компанії

Обсяги активів фінансових компаній у ІІ кварталі збільшилися. Це відбулося завдяки зростанню обсягів усіх видів наданих протягом кварталу фінансових послуг.

Обсяги нових кредитів зросли виключно за рахунок кредитування домогосподарств. Активність фінансових компаній в цьому сегменті кредитування наростає – обсяги роздрібних позик зростають чотири квартали поспіль. Натомість обсяги кредитів підприємствам, значна частка яких відображає лише перерозподіл коштів у межах бізнесових груп, практично не змінилися.

Значно зріс обсяг операцій фінансового лізингу. Як і раніше, основним чинником цих змін є діяльність ЮОлізингодавців, частка яких становить 98% загального обсягу фінансового лізингу. Помітне також збільшення обсягу операції за наданими гарантіями, яких майже не було два роки поспіль.

Дещо зросли обсяги нових факторингових операцій, але вони все ще нижчі, ніж торік.

За перше півріччя 2021 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки порівняно з аналогічним періодом останніх трьох років. Однак ненадання низкою учасників ринку аудиторських звітів за результатами 2020 року ставить під сумнів коректність відображення результатів їхньої діяльності, зазначає НБУ.

Ломбарди

У ІІ кварталі 2021 року обсяг нових кредитів збільшився на 5%. Коефіцієнт покриття кредитів заставою зріс до рекордних 133%. Переважна частка доходів ломбардів формується з процентних доходів – 88%. Діяльність ломбардів залишається прибутковою.

НБУ - про перспективи та ризики:

"Протягом ІІІ кварталу НБУ розпочне реєстрацію колекторських компаній за новими правилами. Компанії, що не пройдуть реєстрацію, втрачатимуть можливість стягувати придбану проблемну заборгованість.

Продовжуватиметься активна робота над зміною законодавства України з питань регулювання ринку небанківських фінансових послуг. Три основних законопроєкти, що визначатимуть умови роботи на ринку, готуються до другого читання в парламенті.

Прийняття нових законів, серед іншого, є передумовою поступової розбудови системи гарантування вкладів кредитних спілок, а в подальшому – можливо й убезпечення страхувальників життя. На сьогодні триває розроблення концепції їхнього запровадження.

Безумовно, основним завданням для більшості фінансових установ буде поліпшення показників діяльності, а для порушників пруденційних нормативів – приведення своєї діяльності у відповідність до вимог регулятора".