Мінекономіки: рівень "тіньової" економіки в І кварталі 2021 року склав 30% офіційного ВВП

Все про економіку та фінанси

За попередніми оцінками Мінекономіки, рівень тіньової економіки у січні - березні 2021 року становив 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 1 в.п. менше за показник відповідного періоду 2020 року.

Коментар міністерства:

"Незначне зменшення рівня тіньової економіки відбулося на тлі адаптування суб’єктів економічної діяльності до перманентних умов карантинних обмежень, що тривають вже більше року.

Підтвердженням цьому є покращення у звітному періоді (порівняно з січнем-березнем 2020 року) фінансових результатів діяльності підприємств та вияв бізнесом оптимістичних настроїв в очікуваннях ділової активності підприємств у відповідь на сприятливу зовнішню кон’юнктуру та підвищення внутрішнього попиту.

Водночас слід зазначити, що поки що тенденція до зменшення рівня тіні є слабовираженою через природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів в умовах неординарних проявів коронакризи, що наразі залишаються непрогнозованими у часі.

Високою є ймовірність, що наслідками пригніченої під час пандемії та дії запроваджених карантинних протиепідемічних заходів загальної активності стали обмеження не лише діяльності суб’єктів у легальному секторі економіки, а й можливостей розширювати тіньові операції. Водночас є гіпотеза, що звуження можливостей з використання традиційних каналів тінізації призвело до появи нових, які охоплюються існуючими методами оцінки рівня тіньової економіки лише частково.

Про неординарний характер коронакризи (із так званими секторальними особливостями, сформованими під час пандемії) свідчить й різноспрямована динаміка рівнів тіньової економіки, розрахованих з використанням різних методів.

Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем - березнем 2020 року:

• електричний метод – на 2 в.п. (до 28% від обсягу офіційного ВВП);
• монетарний метод – на 1 в.п. (до 31% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки:

• метод «витрати населення – роздрібний товарооборот і послуги» – на 1 в.п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП);
• метод збитковості підприємств – на 13 в.п. (до 25% від обсягу офіційного ВВП), що є об’єктивним наслідком, по-перше, покращення фінансового стану підприємств на тлі адаптування до перманентних умов карантинних обмежень та, як наслідок, поступового пожвавлення ділової активності; по-друге, дії унікального чинника коронакризи, проявом якого стало обмеження традиційних каналів тіньової діяльності".