Ліцензування банків: НБУ розширив перелік ознак небездоганної ділової репутації

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що вніс зміни до Положення про ліцензування банків, якими в т.ч. визначено, що

- будь-які документи можуть подаватися до Національного банку як у паперовому, так і в електронному вигляді;
- випадки, коли Національний банк має право вимагати від юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, надання документів та інформації для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах;
- випадки, коли фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, може не подавати до Національного банку документи та інформацію для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах.

Доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб такими ознаками:

- особа зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;
- особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинка розміщення акцій у зв’язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
- володіння істотною участю (можливість істотного впливу) у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, віднесеній до категорії неплатоспроможних або визнаній банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).

Також оновлено перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, зокрема додано такі ознаки:

- особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;
- набрання законної сили рішенням суду щодо особи за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги;
- звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності;
- застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, нотаріальною діяльністю чи діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на здійснення діяльності приватного виконавця;
- володіння істотною участю (можливість істотного впливу) або перебування в складі органу управління/контролю чи на посаді керівника фінансової установи, іноземної фінансової установи, віднесеної до категорії неплатоспроможних або визнаної банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).

Ураховуючи нові ознаки небездоганної ділової репутації, в Постанові встановлено строки подання банками до Національного банку витягів із анкет власників істотної участі в банку, керівників банку щодо перевірки цих ознак.

Також Постановою продовжено строки приведення банками приміщень, у яких обслуговуються клієнти, у відповідність до вимог щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення до відділень банків.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 21 липня 2022 року №155 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набирає чинності з 23 липня 2022 року.