Fitch: банку "Південний" потрібна докапіталізація на 600 млн грн.

Все про економіку та фінанси

Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») банку «Південний» на рівні «CCC», йдеться в офіційній заяві агентства. Далі – пряма мова фахівців Fitch.

«Рейтинги дефолту емітента обумовлені його показниками кредитоспроможності на самостійній основі, які відображені в рейтингу стійкості «CCC». .Рейтинг стійкості бере до уваги слабку якість активів, дуже обмежену здатність абсорбувати додаткові збитки і невисоку прибутковість від основної діяльності (за вирахуванням разових статей), у той час як операційне середовище в Україні залишається складним, що обумовлює подальший тиск на якість активів, прибутковість і капітал. Водночас рейтинг стійкості враховує зниження тиску на ліквідність і доступ банку до додаткових джерел ліквідності через його латвійську дочірню структуру.

Наприкінці 3 кв. 2015 р., відповідно до звітності, непрацюючі кредити у Банку «Південний» (з простроченням понад 90 днів) становили 11% від кредитів, проте реструктуровані/пролонговані кредити знаходилися на значному рівні в 39% від кредитів. Існуючі непрацюючі кредити мали прийнятне резервування і/або заставне забезпечення, проте є значні ризики погіршення з боку реструктурованих/пролонгованих кредитів, хоча, за наявною інформацією, ці кредити були працюючими за переглянутими графіками на кінець 3 кв. 2015 р.

За нашими оцінками, незарезервований обсяг реструктуризованих/пролонгованих кредитів становив значні 230% від основного капіталу за методологією Fitch, в той час як банк в істотній мірі покладався на наявність заставного забезпечення за цими кредитами. Кредитування в іноземній валюті як і раніше значне (58% від кредитів), при тому що більша частина позичальників фактично не має доходів в іноземній валюті.

Прибутковість до відрахувань під знецінення (у річному вираженні за вирахуванням разових статей) становила 1,7% від середніх валових кредитів в 1 півріччі 2015 року, що забезпечувало лише незначну здатність абсорбувати нові збитки, у той час як генерація нових непрацюючих кредитів (обумовлена як зростання непрацюючих кредитів за звітний період плюс списання, поділені на середні валові кредити) становила близько 5% за 9 міс. 2015 р. (у річному вираженні). Запас капіталу у банку «Південний» дозволяв абсорбувати збитки лише в незначному обсязі (за оцінками, близько 1% від кредитів на кінець 3 кв. 2015 р.).

Проведені нещодавно аналіз якості активів і стрес-тестування капіталу Національним банком України виявили потреби додаткової рекапіталізації в розмірі близько 600 млн. грн., що відповідало 37% регулятивного капіталу банку на кінець 3 кв. 2015 р., але цю рекапіталізацію дозволено проводити аж до кінця 2018 року.

Банк планує здійснити рекапіталізацію за рахунок пролонгації існуючого субординованого боргу (14 млн. дол. з терміном в жовтні 2016 року) або за рахунок нового субординованого боргу, або за рахунок інших методів управління капіталом. Регулятивні послаблення дозволяють банкам сектора відновити достатність капіталу лише поступово при новому мінімальному вимозі в 5% з вересня 2016 р. (регулятивний показник достатності капіталу у банку «Південний» становив 10,6% на кінець 3 кв. 2015 р.).

Відтік роздрібних депозитів у банку «Південний» був істотним, незважаючи на регулятивні обмеження на зняття грошових коштів, введені з початку 2014 року. У той же час відтік став більш помірним і склав 14% за 9 міс. 2015 р. в порівнянні з 36% в 2014 р. (з коригуванням на вплив валютного курсу).

Тиск на ліквідність вдалося зупинити за рахунок збільшення депозитів від акціонерів, термінового гривневого фондування від НБУ, короткострокових валютних розміщень з боку латвійської дочірньої структури і депозитів від декількох корпоративних клієнтів (ставки за останніми були нижче ринкових).

Доступ до валютних коштів в країні залишається обмеженим, тому стабільність високодоларизованнх депозитів (57% від загального обсягу коштів клієнтів) є ключовим фактором для підтримки валютної ліквідності. Власна подушка валютної ліквідності у банку «Південний» є помірною, хоча, наскільки розуміє Fitch, можливе пряме або непряме отримання валютної ліквідності через латвійську дочірню структуру, в тому числі від її клієнтів, що розміщують кошти в банку «Південний».

Рівень підтримки довгострокового РДЕ «немає рівня підтримки» і рейтинг підтримки «5» відображають думку Fitch, що на підтримку не можна покладатися, зважаючи на обмежену системну значущість банку та обмежену фінансову гнучкість у влади України з надання надзвичайної підтримки банкам. Потенційна підтримка від акціонерів, хоча є можливою, також не враховується в рейтингах, оскільки її не можна з надійністю оцінити.

Рейтинги можуть бути знижені, якщо подальше погіршення якості активів призведе до зниження капіталізації в відсутність достатньої підтримки з боку акціонерів, або якщо відбудеться різке скорочення ліквідності банку, зокрема в іноземній валюті, в результаті відтоку депозитів.

Стабілізація економічних перспектив країни в поєднанні із зміцненням здатності банку «Південний» абсорбувати збитки скоротила б негативний тиск на рейтинги», - констатується в офіційній заяві Fitch.

Як писав Finbalance, за три квартали 2015 року банк "Південний" задекларував чистий прибуток 32,8 млн грн на фоні того, що на кінець вересня сформовані резерви покривали кредити юрособам (а це 97,35% всього кредитного портфелю) лише на 6,6%, що помітно менше, ніж у багатьох ТОП-банків.

Як запевняв у коментарі для Finbalance заступник директора фінансового департаменту банку «Південний» Дмитро Вотченко, «формування резервів за активними операціями банку, у тому числі за кредитними операціями юридичних осіб, здійснюється у суворої відповідності до діючого законодавства України».

«Відповідність вимогам НБУ внутрішньобанківської методики щодо оцінки кредитного ризику/формування резервів та достатності сформованих резервів за активними операціями банку підтверджується різними перевірками Національного банку України, аудиторських компаній та ін.

Рівень сформованих резервів під кредитний портфель юридичних осіб банку відображає якість кредитного портфелю банку, а низький рівень сформованих резервів свідчить про високий рівень якості кредитного портфеля», - констатував Д. Вотченко. 

За даними НБУ, у травні 2014 року він надав банку «Південний» стабілізаційний кредит на 50 млн грн., у червні – ще на 300 млн грн., у липні – на 250 млн грн.