Фінмоніторинг і валютний нагляд: НБУ застосував заходи впливу до Приватбанку і Ощадбанку

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в січні 2022 року за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків і небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду застосував до трьох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "ОЩАДБАНК" - письмове застереження за

- незабезпечення виявлення фінансових операцій клієнта, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

- неналежне виконання банком обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнта з урахуванням, зокрема, результатів аналізу операцій, проведених клієнтом, та їх відповідності фінансовому стану та змісту діяльності клієнта;

- невиконання обов’язку на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати належний аналіз фінансових операцій клієнта з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) клієнта;

АТ "КБ "ПРИВАТБАНК":

1) письмове застереження за

- неналежне виконання обов’язків щодо виявлення та вжиття додаткових заходів щодо окремих клієнтів-публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб, здійснення оцінки ризиків окремих клієнтів;

- порушення строку інформування керівника про вжиті заходи з фінансового моніторингу;

- подання окремих некоректних даних;

- ненадання та надання з помилками інформації (статистичної звітності) про валютні операції до Національного банку;

- порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті за окремими валютними операціями;

2) штраф у розмірі 400 тис грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій окремих клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта;

3) штраф у розмірі 200 тис грн за порушення порядку здійснення валютного нагляду за окремими клієнтами;

АТ "ПОЛІКОМБАНК" - штраф у розмірі 234 тис грн за невиконання обов’язку на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати належний аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що, зокрема, не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня;

ТОВ "ФК МАГНАТ", ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС":

1) письмові застереження за

- надання до Національного банку недостовірної інформації про валютні операції;

- невизначення у внутрішніх документах установ порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

- порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України;

- неналежне виконання обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням законодавства України внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

- неналежне виконання установами обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків;

2) штрафи в розмірі 51 тис грн - за неналежнне виконання установами обов’язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3) штрафи в розмірі 100 тис грн для кожної установи за неналежне виконання установами обов’язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установи і які пов’язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законом України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП" - штраф у розмірі 17 тис грн за подання до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з суттєвими помилками;

ТОВ "СК-АХІОМА" - письмове застереження за невиконання обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу в установленому порядку;

ТОВ "СС ЛОУН" - письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу; невиконання належної перевірки клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів в порядку, визначеному законодавством України;

ТОВ "ФК "ФІНАНС ЕКСПЕРТ" - письмове застереження за ненадання на запит Національного банку інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;

ТОВ "ФК "ФІНВОРК" - письмове застереження за неналежне виконання установою обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Національним банком, зокрема про звільнення відповідального працівника.