Фінмоніторинг і валютний нагляд: НБУ застосував заходи впливу до 3 банків і 117 небанків

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в червні застосував до трьох банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду

Так, заходи впливу застосовано до

банку "Український капітал": 

1. штраф у розмірі 1 000 000,00 грн - за нездійснення належної перевірки клієнта;

2. штраф у розмірі 17 000,00 грн - за ненадання до Національного банку інформації про перекази коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта банку юридичної особи-резидента на користь клієнта банку юридичної особи-нерезидента;

3. письмове застереження за порушення вимог:

- за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, розробляти тавпроваджувативнутрішні документи з питань фінансового моніторингу, невиконанні окремих вимог законодавства щодо належної перевірки клієнтів, які [кінцеві бенефіціарні власники (далі – КБВ) яких] є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, невиконанні обов’язку перевірити на підставі офіційних документів наявність в особи, яка діє як представник клієнта, відповідних повноважень, а також нездійснення посилених заходів належної перевірки щодо окремих клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;

- за відсутність в анкеті інформації щодо даних, які дають змогу встановити КБВ (або зазначення факту їх відсутності), неналежному виконанні банком обов’язку вживати необхідних заходів із перевірки інформації, отриманої від клієнта, для встановлення та верифікації КБВ, за допомогою інших джерел, а також відсутності в розпорядженні відповідального працівника банку окремих реквізитів первинного документа та суми фінансової операції;

- за нездійснення попереднього зарахування коштів, що надходять клієнту (юридичній особі-нерезиденту), на розподільчий рахунок;

до банку "Конкорд": 

штраф у розмірі 60 400 000,00 грн за порушення вимог:

- за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;

- за неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів;

письмове застереження за порушення вимог:

- за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також вимог до таких документів;

- за незберігання у справі клієнта всіх документів, отриманих під час здійснення заходів із належної перевірки клієнтів.

Коментар банку "Конкорд" (ConcordBank) - тут.

Також у червні прийнято рішення про застосування заходу впливу до "Айбокс Банку".

"Водночас відповідно до статті 68 Закону “Про Національний банк Україниˮ у Національного банку відсутні правові підстави для опублікування відомостей про цей захід впливу", - йдеться в повідомленні регулятора.

- до небанківських фінансових установ:

КС “Азов-Кредитˮ, ПТ “АЛЬТ-ЛОМБАРДˮ, ТОВ “АЛЬЯНСˮ, ТОВ “ФК “АМБЕРˮ, ТОВ “АМІДРІˮ, ТОВ “ФК “ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛˮ, КС “Альянсˮ, ТОВ “ФК “ПРОФІПЕЙˮ, ТОВ “ФК “АНІМАˮ, ТОВ “БЛІЦКРИГˮ, ДІФКУ, ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА, ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА, ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА, ТОВ “ЗУБР КАПІТАЛˮ, ТОВ “ІКК ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “КОНКОРД ФАКТОРИНГˮ, ТОВ “ФК “КРЕДІ ФІНАНСˮ, КС “ЛАКІˮ, ПТ “ЛОМБАРД КЕШ ЕКСПРЕСˮ, ПТ “ЛОМБАРД “ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТˮ, ТОВ “МІКРОКРЕДИТˮ, ТОВ “ФК “ПАРАДАЙЗ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ПЕЙФАСТˮ, ТОВ “ФК “ПРАЙМ ФІНАНСˮ, ТОВ “ПРОФЕСІЙНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМАˮ, ТОВ “ПРОФІНАНС ГРУПˮ, ПТ “ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК “ДЕМОСˮ, ПТ “ЛОМБАРД ПАЛЬМІРАˮ, ПТ “ЛОМБАРД ТОРЕСˮ, ПТ “Ломбард “Кредиторˮ ТОВ “Ювелір-Інвестˮ, ТОВ “СБ “СІНЕРДЖИˮ, ТДВ “СК “НАДІЯˮ, ТОВ “БРОКЕРС ІНШУРЕНС ГРУПˮ, ТОВ “ВФС УКРАЇНАˮ, ТОВ “ДЕАЛ ФІНАНС ГРУПˮ, ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “АРДІАНЛІЗИНГˮ, ТОВ “ПРОФ-АГРО-ТРАНСˮ, ТОВ “ФК “БІКСБІТˮ, ТОВ “ФК “РОШЕН-ФІНАНСˮ, ТОВ “СБ Мономахˮ, ТОВ “ФК “Бізнес-Партнерˮ, ТОВ “ФК “Приватні Інвестиціїˮ, ТОВ “ФК “Приоритетˮ, ТОВ “ФК “ФІН-МАРКЕТˮ, ТОВ “ФК “Церераˮ, ТОВ “Флай Маніˮ, ТОВ “УКР-ТРАНС-КЕПІТАЛˮ, ТОВ “ФК “ УКРГЛОБАЛ-ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ФІНАНС ЮНІОН Сˮ, ТОВ “ФК “ФІНАНСОВИЙ ДОСТАТОКˮ, ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛˮ, ТОВ “ФК “ЮНІОН КАПІТАЛˮ, ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АГРОФОНДˮ, ТОВ “ФК “АЛЬКОР ФІНАНСˮ, ТОВ “АЛЬЯНС КРЕДІТˮ, ПП “Асекурація брокерсˮ, ТОВ “ФК “БІСФАКТОРˮ, ТОВ “ФК “БОНКРЕДИТˮ, ТОВ “ФК “Воу Кредитˮ, ТОВ “Дакорд Фінансˮ, ТОВ “ДИМЕТРА ФІНАНСˮ, ТОВ “ДСД ФІНАНСˮ, ТОВ “ЕЙ ТІ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ЕЛ.ЕН.ГРУПˮ, ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “ЕНІРАˮ, ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР “ЕРІДАˮ, ТОВ “ЄВРОП ІНШУРАНС БРОКЕРСˮ, ТОВ “ФК “КРАМ`Єˮ, ТОВ “КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬˮ, ТОВ “ФК “КРЕДІ ФІНАНС УКРАЇНАˮ, КС “Імпульс плюсˮ, ТОВ “ФК “ЛАЙТ ФІНАНСˮ, ПТ “ВАШ ЛОМБАРД “ЛУКАЧЕК І КОМПАНІЯˮ, ТОВ “ФК “МЕДІАНА ІНВЕСТˮ, ТОВ “ФК “МОРГАН КЕПІТАЛˮ, ТОВ “Фінансова компанія “Нові Кредитиˮ, ТОВ “ФК “ОКТАНТˮ, АСБ “ОЛВІКО-КОНСАЛТИНГˮ, ТОВ “ФК “ПАСТУЛАТО КАПІТАЛˮ, ТОВ “ФК “ПРОГРЕСИВНІ ФІНАНСИˮ, ПТ “ЛОМБАРД “КАПІТАЛ-КРЕДИТˮ, ПТ “ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙˮ, ТОВ “СІТІКЕШˮ, ТОВ “ФК “СТАРК ФІНАНСˮ, ТОВ “В ЛІЗИНГˮ, ТОВ “ФК “АЛЬМАˮ, ТОВ “АСТОН УКРАЇНАˮ, ТОВ “ВВС-ФАКТОРИНГˮ, ТОВ “ІФГˮ, ТОВ “ЛАЙФЛАЙН ФІНАНСˮ, ТОВ “ЛІД ЛІЗИНГˮ, ТОВ “ПРОСТІ КРЕДИТНІ РІШЕННЯˮ, ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНА КРЕДИТНА КОМПАНІЯˮ, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУПˮ, ТОВ “ФК “ФІНКРЕДˮ, ТОВ “ФК “ЮРСПЕЦФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “Укртехфінансˮ, ТОВ “ФК “Укрфінанс групˮ, ТОВ “ФК “ФАЛКОН ФІНАНСˮ, ТОВ “ФІНАНС УНІВЕРСАЛˮ, ТОВ “ФК “Фінфестˮ, ТОВ “ФК “ФЛАЙ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНСˮ, ТОВ “СБ “ІНСАРТˮ, ПТ “Хруща та Компанії “Ломбард АВКˮ, ТОВ “РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНАˮ, ТОВ “АТРІУСˮ, ТОВ “ІНСФЕРОˮ, ПТ “Ломбард “Алмазˮ, ТОВ “ГЛОБАЛ КРЕДИТˮ, ТОВ “ЮРГРУПˮ – письмові застереження за порушення вимог пункту 27 розділу ІV Правил № 120 та додатка 6 до Правил № 120, що полягає у порушенні порядку подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії (неподання звітності та/або подання звітності з порушенням установлених Правилами № 120 строків);

КС “РОСТОВЩИКˮ – штраф у розмірі 340 000,00 грн за ненадання установою на запит Національного банку інформації, копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;

ТОВ “НСПˮ – штраф у розмірі 51 000,00 гривень за подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії, яка не відповідає даним про здійснені операції;

ТОВ ФК “ХАНТЕРˮ:

- штраф у розмірі 340 000,00 грн за неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку інформацію, копії документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;

- письмове застереження за порушення вимог:

- за несупроводження переказу, зокрема унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу);

- за подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строків, установлених Правилами № 120;

ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТРˮ – письмове застереження за порушення вимог:

- у частині нездійснення належної перевірки окремих клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством.