Фінмоніторинг і валютний нагляд: НБУ в жовтні застосував заходи впливу до 2 банків і 14 небанків

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомляє, що в жовтні застосовував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, заходи впливу застосовано до:

БТА Банку – письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати окремі внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, здійснювати заходи належної перевірки стосовно окремих клієнтів банку;

Сбербанку – письмове застереження за невиконання обов’язку запобігти проведенню валютної операції за дорученням клієнта (відмовити у проведенні валютної операції), яка не відповідає вимогам валютного законодавства, а також ненаданні банком до НБУ інформації (статистичної звітності) про окремі валютні операції, що здійснювались суб’єктами валютних операцій через цей банк;

ПрАТ "СК АСКО ДС" – штраф у розмірі 13,6 тис грн за порушення строку реєстрації (не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення) фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;

ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" – письмове застереження за неналежне виконання обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу в установленому порядку;

ПТ "ЛОМБАРДІЯ "ЛОМБАРД", ТОВ "ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШЕН", ТОВ "ДІАМАНТ-ФІНАНС", ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ФК "АКОРД", ТОВ "ФІН КАПІТАЛ", ТОВ "ФК "ФАКТОР", ТОВ "ФК "ФІНКОМ КРЕДИТ", ТОВ "ФК "ФІНПРОМ", ТОВ "КК "ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ" – письмові застереження за ненадання установами на запит НБУ інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, а також у неподанні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу;

ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ" – письмове застереження за ненадання звітності з питань фінансового моніторингу, що є порушенням вимог постанови № 113;

ТОВ "ФК "ФОРЗА" – письмове застереження за нездійснення верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством і невиконання обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із установленими/переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP.