Фінансові піраміди: нардепи хочуть прописати визначення в законі

Все про економіку та фінанси

Глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що разом з іншими нардепами зареєстрував законопроект №5865, який "спрямований на протидію фінансовим пірамідам в Україні та боротьбу із спробами їх організації" (цитата).

"Прийняття законопроекту дозволить впровадити дієві механізми запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу.

Окрім цього, законопроект передбачає посилення незалежності та інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків", - зауважив Д. Гетманцев.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ містить суттєві зміни профільного закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", зокрема, передбачено запровадження нових категорій службовців – уповноважених НКЦПФР на проведення інспекції, на проведення досліджень, на супроводження та на розгляд справ про правопорушення тощо.

У законопроекті прописано (нижче - цитата):

"1) закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, зокрема, шляхом передбачення:

- операційної незалежності НКЦПФР при здійсненні своїх повноважень;
- захисту працівників НКЦПФР від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання;
- установлення особливостей фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності НКЦПФР;

2) надання можливості здійснення фінансування та матеріально-технічного забезпечення НКЦПФР за рахунок надходжень від надання НКЦПФР адміністративних послуг, сплати внесків на регулювання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків та коштів, які надходять для НКЦПФР в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, інших джерел, не заборонених законодавством, а також надання НКЦПФР права самостійно розподіляти та розпоряджатися такими коштами;

3) забезпечення нагляду за процесом формування кошторису НКЦПФР та контролю за його використанням;

4) закріплення особливостей порядку прийняття, набуття чинності та оскарження актів НКЦПФР, зокрема, збільшення ролі у цьому процесі представників громадськості;

5) закріплення статусу працівників НКЦПФР, передбачення для них заборон та обмежень, а також встановлення їх відповідальності;

6) врегулювання питання проведення НКЦПФР інспекцій та досліджень;

7) удосконалення процедури розгляду НКЦПФР справ про порушення законодавства та порядку застосування заходів впливу та фінансових санкцій;

8) уточнення засад функціонування саморегулівної діяльності на зазначених ринках тощо.

З метою створення правових умов для приєднання НКЦПФР до Меморандуму IOSCO та забезпечення можливості здійснення міжнародного співробітництва НКЦПФР Законопроектом пропонується:

1) надання НКЦПФР повноважень щодо проведення досліджень для надання допомоги регулятору іноземної держави у рамках міжнародного співробітництва;

2) правові засади здійснення НКЦПФР обміну інформацією, зокрема, інформацією, яка містить банківську таємницю та персональні данні, а також забезпечення збереження інформації, отриманої в рамках міжнародного співробітництва".

Законопроектом визначено, що фінансова піраміда – це "шахрайство з використанням фінансових інструментів, а так само об’єктів цивільних прав, що мають ознаки фінансових інструментів, яке передбачає створення, функціонування та просування, в тому числі за допомогою засобів масової інформації, схеми взаємовідносин між засновником схеми та її інвесторами, відповідно до якої залученим інвесторам обіцяється отримання значного пасивного доходу та виплата такого доходу залежить від залучення нових інвесторів до функціонування такої схеми"

"До фінансової піраміди не належать операції, що здійснюються фінансовими установами під час надання ними фінансових послуг, визначених статтею 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” або законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає та оприлюднює на своєму веб-сайті орієнтовний невичерпний перелік ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті прийнятні ринкові практики, які не є фінансовими пірамідами", - йдеться в законопроекті.

Документом заборонені фінансові піраміди: "Особа не має права створювати, забезпечувати функціонування або просування фінансових пірамід. Така заборона стосуються будь-яких юридичних або фізичних осіб".