ФГВФО зможе списати частину боргів власників банків-банкрутів, - Меморандум з МВФ

Все про економіку та фінанси

У Меморандумі з МВФ влада України задекларувала прагнення “досягти відчутного прогресу у зменшенні витрат держави на збанкрутілі банки”:

"Оскільки повернення збитків стає все складнішим із плином часу, ми негайно задіємо всі комерційні та юридичні можливості для повернення активів збанкрутілих банків та притягнення колишніх власників та колишнього керівництва збанкрутілих банків до відповідальності за збитки.

З цією метою ми вжили або вживатимемо таких оперативно-правових кроків:

a. Ми визнаємо необхідність вдосконалення координації між відповідними державними органами щодо діяльності з повернення активів. Робоча група РФС з питань NPLs державних банків спочатку зібралася з представниками правоохоронних органів, щоб також обговорити більш широкі питання відновлення активів. Робоча група продовжуватиме проводити регулярні засідання для розгляду значних випадків реструктуризації, що стосуються державних банків.

НБУ та ФГВФО продовжуватимуть координувати свої зусилля з Генеральною прокуратурою та НАБУ, у тому числі шляхом надання необхідної документації (включаючи звіти судової експертизи) цим органам без втручання до їхньої прокурорської та слідчої автономії. ФГВФО також почне проводити повернення активів за кордоном. Вирішення питань неплатоспроможності ФГВФО створить необхідний простір та стимули для залучення необхідних ресурсів для взаємодії з авторитетними юридичними та криміналістичними експертами.

Останні поправки дозволяють ФГВФО продовжувати реалізовувати залишки активів банків, що наближаються до кінця встановленого законодавством строку ліквідації.

Крім того, ми ухвалимо законодавчі поправки до закону про ФГВФО та інших законів для вдосконалення механізмів ліквідації банків та повернення активів як структурного маяка на кінець жовтня 2020 року.

Ці поправки посилять можливість ФГВФО вимагати відшкодування збитків від пов’язаних сторін, не виявляючи дефіцит у ліквідаційному майні, та без спливу терміну позивної давності.

Крім того, ФГВФО буде уповноважений укладати судове врегулювання із пов’язаними сторонами, за умови чітких гарантій (наприклад, після підтвердження незалежним аудитом того, що перспективи відновлення у розумні строки обмежені без врегулювання з огляду на фінансовий стан пов`язаних осіб, захищаючи права ФГВФО на дострокове врегулювання у разі порушення, в тому числі через заставу та через прозоре інформування громадськості про такі угоди).

Ці поправки сприятимуть запровадженню тимчасових заходів щодо пов’язаних осіб під час цивільних позовів та визнають статус ФГВФО як постраждалого у кримінальному судочинстві.

b. Ми також задіємо адміністративні механізми для підзвітності власників збанкрутілих банків.

В рамках наших зусиль щодо зменшення кінцевої вартості банківських банкрутств для держави ми працюємо над стратегічним документом, у якому запропонуємо до кінця червня 2020 року комплекс надійних заходів щодо поліпшення повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків та пов`язаних з ними осіб, в тому числі шляхом використання адміністративних механізмів. Після консультацій з фахівцями МВФ ми включимо ці удосконалення до законодавчого пакету, що покращує систему ліквідації банків. На основі законопроекту, який розробляється на заміну Закону про фінансові послуги, бенефіціарні власники збанкрутілих банків будуть позбавлені права участі в небанківських фінансових установах у статусі власника або керівника, і це буде додатково підтримуватися відповідними вимогами до декларування. НБУ буде вживати примусових дій проти таких власників і керівників, як буде визначено в рамках нового закону.

c. Ми будемо прозоро звітувати про хід наших зусиль з відновлення активів. Кабінет Міністрів України (Уряд) продовжить публікувати піврічні звіти, узагальнюючи прогрес у відновленні активів та у судових справах, пов’язаних із державними банками, тоді як ФГВФО продовжить таку звітність стосовно ліквідованих банків, у тому числі шляхом публікації на його веб-сайті переліку усіх позичальників, менеджерів та колишніх акціонерів банків, що були виведені з ринку, які ще повинні виплатити заборгованість, пов’язану із збанкрутілими установами, згідно з рішеннями суду. Крім того, нові поправки до банківського законодавства вимагатимуть від банків розкривати пов’язаних з ними осіб, які не виконували своїх зобов’язань більше ніж 180 календарних днів.

<...> Велика кількість виплат вкладникам після ліквідації понад 100 банків з 2014 року, а також низький рівень відновлення активів призвели до неплатоспроможності ФГВФО.

Міністерство фінансів та ФГВФО за погодженням з НБУ, МВФ та Світовим банком підготують до кінця липня 2020 року план з обмеженим терміном дії для відновлення платоспроможності ФГВФО до кінця 2021 року, зберігаючи стимули для максимального повернення коштів від збанкрутілих банків.

Рада фінансової стабільності ухвалить цей план до кінця серпня 2020 року".