ФГВФО: банки-банкрути в січні-квітні повернули кредиторам 385 млн грн, у т.ч. 159 млн - для НБУ

Все про економіку та фінанси

За даними ФГВФО, протягом квітня 2021 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 59,9 млн грн.

Із цієї суми, зокрема, на погашення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано 3,8 млн грн, на погашення вимог 4-ої черги (вкладників-фізосіб понад гарантовану суму) – 0,2 млн грн, на погашення вимог 7 черги - юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 48,7 млн грн.

Із загальної суми на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів, а саме – НБУ, у квітні 2021 року спрямовано 49,9 млн грн. Позачергове задоволення кредиторських вимог НБУ (в т.ч. за рахунок реалізації майна поручителів) здійснили "Місто Банк" (48,7 млн грн) і банк "Фінанси та кредит" (1,2 млн грн).

Загалом у січні-квітні 2021 року сума погашення вимог кредиторів склала 384,5 млн грн, з яких 159,2 млн грн – позачергові виплати НБУ як забезпеченому кредитору (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Загалом станом на 1 травня 2021 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 52,7 млрд грн, з яких 15,83 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, в т.ч. 14,6 млрд грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Коментар ФГВФО: 

"На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень частини п’ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результати цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 травня 2021 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 64 позовні заяви щодо 43 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 774 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 97 180,39 млн грн.
Крім того, Фондом пред’явлено 22 цивільних позови у кримінальних провадженнях щодо 17 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 46 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 13 784,21 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 травня 2021 року Фонд гарантування ініціював 5 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 5 банків. Загальна кількість відповідачів – 5 особи. Загальний розмір заявлених позовних вимог складає 2 657,79 млн грн".