ФГВФО: банки-банкрути в березні погасили борг перед НБУ на 900 млн грн

Все про економіку та фінанси

За даними ФГВФО, протягом березня 2022 року банки, що ліквідуються Фондом, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 932,9 млн грн.

Із зазначеної суми, зокрема, 1,3 млн грн спрямовано на погашення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, на погашення вимог 4-ї черги – фізичних осіб понад гарантовану суму – 18,3 млн грн, на погашення 5-ї черги – вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування, – 900 млн грн, на погашення вимог 7-ї черги - юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 13,3 млн грн.

Загалом за перші три місяці 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 1 031,8 млн грн, з яких 63,7 млн грн спрямовано на позачергове погашення вимог забезпечених кредиторів (в т.ч. 63,2 млн грн – НБУ).

В цілому за весь період станом на 1 квітня 2022 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 56 915,4 млн грн, з яких 17 026,7 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т.ч. 15 746,1 млн грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

ФГВФО зауважує, що враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів банків-банкрутів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає заходів з метою реалізації положень статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 квітня 2022 року Фондом подано 72 позовні заяви щодо 45 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 821 особа. Загальна сума позовних вимог складає 100 810,12 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 76 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 28 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 20 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 60 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 16 264,20 млн. грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 квітня 2022 року Фонд гарантування ініціював 5 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 5 банків. Загальна кількість відповідачів – 5 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 2 657,79 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 1 220,57 млн грн.