ФГВФО - про сумнівні операції в банку "Камбіо"

Все про економіку та фінанси

Фонд гарантування в офіційній заяві констатував, що банк "Камбіо" проводив "схемне кредитування юридичних осіб під заставу неліквідних цінних паперів, при цьому відсоткова ставка за такими кредитами була вдвічі меншою вартості залучених банком ресурсів. Крім того, протягом серпня-вересня 2014 року майнові права за низкою кредитів, переданих НБУ як забезпечення кредитів рефінансування, було виведено з-під застави, а мільйони гривень переведено з рахунків юридичних на рахунки фізичних осіб в якості «безвідсоткових позик» або «безповоротної фінансової допомоги»".

Нижче - пряма мова із заяви ФГВФО: 

"На момент визнання ПАТ «БАНК КАМБІО» неплатоспроможним згідно з бухгалтерськими документами на балансі цього банку обліковувались активи на загальну суму 1995,96 млн грн. (без врахування резервів). У ході інвентаризації і формування Фондом гарантування ліквідаційної маси незалежні суб’єкти оціночної діяльності (СОД) оцінили активи банку лише в 768,46 млн грн. Зокрема, кредитний портфель банку СОД оцінили у чотири рази нижче від суми, що відображена у звітності банку. Серед причин такого стану – схемне кредитування, концентрація кредитів у зоні АТО, низький рівень їх обслуговування.

Уповноваженою особою Фонду, зокрема, було встановлено, що протягом 2013-2014 років «БАНК КАМБІО» проводив схемне кредитування юридичних осіб під заставу цінних паперів: простих іменних акцій публічних акціонерних товариств та інвестиційних сертифікатів. Ці операції були збитковими для банку, оскільки кредити надавались під ставку, що майже вдвічі менше вартості залучених ресурсів. За цими кредитами фактично відсутнє забезпечення, оскільки передані у заставу банку цінні папери є неліквідними, їх емітенти не ведуть виробничої діяльності. Всі боржники за цими кредитами зареєстровані у м. Донецьк, більшість із них пов`язані між собою договорами куплі-продажу цінних паперів, ставка кредитування для всіх кредитів – 10%. У кредитних справах таких боржників є інформація про вартість купівлі ними цінних паперів, однак банк, приймаючи їх у заставу, свідомо завищував оціночну вартість. Приміром, у одного із позичальників вартість куплених ним акцій ремонтно-транспортного підприємства за півтора місяці на папері «зросла» майже у 600 разів, хоча реально вона не змінилася.

ПАТ «БАНК КАМБІО» також придбав значну кількість подібних цінних паперів для свого торгового портфелю. Вартість боргових цінних паперів комерційних компаній, які є на балансі банку, становить 69,1 млн грн, однак фактично вони нічого не варті, оскільки їх емітенти не ведуть виробничу діяльність та інформації про них немає у лістингу біржі ПФТС. Тобто мало місце виведення коштів банку. За цими фактами уповноваженою особою Фонду подано заяву про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів.

Уповноваженою особою Фонду також було виявлено, що у банку з-під застави було виведено майнові права за певними кредитами, внаслідок чого значно зменшилося забезпечення кредитів рефінансування. У кінці 2013 та на початку 2014 року ПАТ «БАНК КАМБІО» отримав від Національного банку України декілька кредитів для підтримки та збереження ліквідності на загальну суму 151,65 млн, надавши у забезпечення майнові права за кредитними договорами, укладеними з юридичними та фізичними особами. У 2014 році низка переданих у заставу НБУ кредитів була погашена. Однак, «БАНК КАМБІО» повідомив регулятора, що не має можливості достроково погасити частину своєї заборгованості та запропонував в якості нової застави нерухомість, розташовану в районах проведення АТО та в АР Крим. Оскільки перевірити стан нерухомості було неможливо, ця пропозиція регулятором була відхилена.

Проведена уповноваженою особою Фонду перевірка встановила , що кредити, майнові права за якими було передано у заставу НБУ, фактично були фіктивними операціями.

Схема видачі і погашення кредитів була приблизно наступною. ТОВ позичальник отримує від банку кредит, наприклад, 50 млн грн під заставу земельних ділянок у Київській області. Того ж дня ТОВ позичальник перераховує всі кошти іншому товариству за інвестиційні сертифікати, а воно – ще одній компаній, яка перераховує 50 млн грн ТОВ позичальнику за інвестиційні сертифікати. Отримавши кошти ТОВ позичальник розміщує їх на депозитному рахунку в ПАТ «БАНК КАМБІО». Всі операції проходять протягом одного дня через ПАТ «БАНК КАМБІО». Через декілька місяців ТОВ позичальник за рахунок депозиту повертає кредит 50 млн грн. Як наслідок, припиняється дія забезпечення у вигляді іпотеки земельних ділянок. Таким чином, у результаті проведення «схемного» кредитування забезпечення кредиту рефінансування зменшилося на значну суму. Аналогічно надавалися і погашалися й інші кредити.

Варто зазначити, що загалом у банку майже 65% застави фактично перебуває в зоні АТО, при цьому 83% майна є неліквідним, тому проведення дій щодо його стягнення та подальшої реалізації практично неможливо.

Крім того, під час здійснення перевірки укладених банком договорів уповноваженою особою Фонду були виявлені факти перерахування у серпні-вересні 2014 року з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб значних сум у якості «безвідсоткових позик» та «фінансової допомоги», що призвело до значного збільшення розміру гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами. З приводу цього триває розслідування в рамках кримінального провадження".

Загалом, станом на 01 лютого 2018 року, вкладникам ПАТ «БАНК КАМБІО» Фондом виплачено 113,4 млн грн, а із загальної суми акцептованих кредиторських вимог у 1 553,3 млн грн повністю погашено перші і другу чергу та 73% третьої черги (вимоги Фонду гарантування) – 253,9 млн грн.