Дві фінкомпанії оскаржили в суді письмові застереження НБУ

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що його рішення про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження до ТОВ "ФК Магнат" та ТОВ "ФК "Октава Фінанс" оскаржені цими фінансовими установами в судовому порядку. Національний банк захищатиме правомірність своїх рішень у суді.

Регулятор нагадує, що в січні цього року застосував до ТОВ "ФК Магнат" ТОВ “ФК “Октава Фінансˮ, зокрема письмові застереження за порушення ними вимог валютного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у т.ч.

- надання Національному банку недостовірної інформації про валютні операції;

- невизначення у внутрішніх документах установ порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

- порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України;

- неналежне виконання обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням законодавства України внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

- неналежне виконання установами обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків.