Департамент ризик-менеджменту НБУ очолив Сергій Демиденко

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що за результатами відкритого конкурсного відбору на вакантну посаду директора Департаменту ризик-менеджменту Національного банку з 11 травня призначений Сергій Демиденко.

Департамент ризик-менеджменту створений у структурі Національного банку для підвищення ефективності виконання регулятором функцій щодо управління ризиками та оцінки і моніторингу заставного майна.

До нього передані відповідні функції від Управління фінансових та операційних ризиків та від Департаменту супроводження кредитів (функції щодо оцінки заставного майна).

Тож до основних функцій цього департаменту, зокрема, належать:

- організація системи управління ризиками в Національному банку, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками;

- формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із зменшенням корисності активів Національного банку;

- здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами регулятора;

- методологічне супроводження впровадження системи внутрішнього контрою в Національному банку та її моніторинг;

- забезпечення управління операційними ризиками;

- організація та координація безперервності діяльності регулятора;

- здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави Національного банку;

- верифікація звітів суб’єктів оціночної діяльності;

- здійснення вибіркового моніторингу майна, яке забезпечує виконання зобов’язань за кредитами, наданими Національним банком, а також майна, право власності на яке набувається Національним банком як заставодержателем.

Департамент ризик-менеджменту входить до вертикалі “Загальний блок”, керівництво якою здійснює Голова Національного банку Кирило Шевченко.

Довідково

Сергій Демиденко працює в Національному банку з 2017 року. Із грудня 2019 року – заступником начальника Управління фінансових та операційних ризиків, з вересня 2020 року – виконував обов’язки начальника цього управління, а з листопада 2020 року працював начальником Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку.

До роботи в Національному банку він упродовж дев’яти років працював у ПАТ "Укрсоцбанк", зокрема очолював управління ринкових ризиків (2015 – 2017 роки).

У 2008 році Сергій Демиденко закінчив Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "КПІ" (спеціальність "Комп‘ютерна фінансова інженерія"), у 2013 році – Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету (спеціальність "Фінансовий ринок").