Дефіцит платіжного балансу за квітень - $783 млн, експорт товарів упав удвічі, - оцінки НБУ

Все про економіку та фінанси

За оцінками НБУ, дефіцит зведеного платіжного балансу становив 783 млн дол (за цей же період минулого року був профіцит 795 млн дол), а загалом за перші чотири місяці поточного року дефіцит склав 4,12 млрд дол (у січні-квітні 2021 року - 166 млн дол).

Дефіцит фінансового рахунку за квітень - 1,86 млрд дол (за чотири місяці - 7,31 млрд дол).

Профіцит рахунку поточних операцій за квітень - 1,07 млрд дол (за чотири місяці - 3,19 млрд дол).

НБУ констатує, що в квітні експорт товарів зменшився на 51.0% (у березні – на 52.4%), імпорт скоротився на 45.7% (у березні – на 65.9%). Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів збільшився на 4.5%, тоді як їх імпорт зріс на 41.1%.

У квітні обсяги експорту товарів становили 2.4 млрд дол. США. Найбільше скоротився експорт продовольчих товарів – на 52.8% (порівняно з березнем 2022 року зріс на 11.4%) через скорочення експорту зернових (на 68.4%), олій та жирів (на 48.8%) і продукції харчової промисловості (на 64.8%). Також знизився експорт за всіма іншими основними товарними групами, зокрема:

- чорними та кольоровими металами – на 71.3% (до березня – на 19.8%);
- мінеральними продуктами (у т. ч. рудами) – на 41.9 % (до березня – на 14.9%);
- продукцією хімічної промисловості – на 45.7% (до березня зріс на 59.3%);
- продукцією машинобудування – на 35.0% (до березня зріс на 30.1%);
- промисловими виробами – на 44.5% (до березня зріс на 26.0%);
- деревиною та виробами з неї – на 2.8% (до березня зріс на 21.5%)

У квітні 2022 року в номінальному вимірі найбільше скоротився експорт до країн Азі – на 1.7 млрд дол. США, або на 89.1%, а їх частка скоротилася з 38.0% у квітні 2021 року до 8.4% у квітні поточного року. Суттєво скоротився експорт до країн СНД (на 368 млн дол. США, або на 67.6%; частка – з 11.1% до 7.3%), Африки (скоротився на 352 млн дол. США, або на 90.7%; частка – з 7.9% до 1.5%) та Америки (на 243 млн дол. США, або на 85.6%; частка – з 5.8% до 1.7%). Водночас зріс експорт до країн ЄС – на 198 млн дол. США (або 11.7%), а його питома вага зросла з 34.4% до 78.5%.

У квітні обсяги імпорту товарів становили 2.7 млрд дол. США. Обсяги енергетичного імпорту зменшилися на 17.2% (до березня – на 8.6%). Обсяги неенергетичного імпорту скоротилися на 51.1% (до березня зросли на 71.3%), зокрема:

- продукції машинобудування – на 68.9% (до березня зросли у 2.9 раза);
- продукції хімічної промисловості – на 61.6% (до березня зросли на 40.2%);
- продовольчих товарів – на 41.4% (до березня зросли на 81.9%);
- чорних та кольорових металів – на 72.4% (до березня зросли на 68.8%);
- деревини та виробів з неї – на 75.3% (до березня зросли на 62.6%);
- промислових виробів – на 18.2% (до березня зросли у 3.8 раза).

У квітні 2022 року однаковими обсягами скоротився імпорт із країн СНД (на 692 млн дол. США, або 67.0%), ЄС (на 665 млн дол. США, або на 32.8%) та Азії (на 644 млн дол. США, або на 53.0%). Частка країн СНД скоротилася з 20.4% у квітні 2021 року до 12.4% у квітні 2022 року, також зменшилася частка Азії з 24.0% до 20.8%. Водночас питома вага ЄС у загальному імпорті зросла з 40.1% до 49.6%.

Дефіцит торгівлі послугами становив 785 млн дол. США (у квітні 2021 року профіцит становив 347 млн дол. США), експорт послуг скоротився на 21.7%, тоді як зростання імпорту послуг оцінено в 1.7 раза. Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів – зросли в 3.7 разів. Натомість імпорт усіх інших послуг скоротився на 72.9%. Основним чинником зниження експорту послуг стало скорочення транспортних послуг на 43.0% (переважно через суттєве зменшення експорту послуг повітряного, морського та залізничного транспорту). Також скоротився експорт усіх інших послуг (на 41.9%), крім комп’ютерних – зріс на 4.0%, тоді як у березні спостерігалося скорочення на 4.4%.