Дефіцит платіжного балансу за І квартал - $3,3 млрд, - оцінка НБУ

Все про економіку та фінанси

За оцінками НБУ, дефіцит зведеного платіжного балансу за І квартал 2022 року становив 3,34 млрд дол (у т.ч. за березень - 58 млн дол, за лютий - 1,52 млрд дол, за січень - 1,76 млрд дол), тоді як за цей же період 2021 року він був 961 млн дол.

Профіцит рахунку поточних операцій за І квартал - 2,51 млрд дол (у т.ч. за березень - 1,35 млрд дол, за лютий - 371 млн дол, за січень - 787 млн дол), тоді як за перші три місяці 2021 року був дефіцит 493 млн дол.

Дефіцит фінансового рахунку за І квартал - 5,85 млрд дол (у т.ч. за березень - 1,41 млрд дол, за лютий - 1,89 млрд дол, за січень - 2,55 млрд дол), тоді як за перші три місяців 2021 року - 474 млн дол.

Деталі

НБУ констатує, що повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило більш різке зниження імпорту товарів порівняно з їх експортом, а з іншого боку, зумовило зростання вторинних доходів за рахунок гуманітарної допомоги.

Експорт товарів у березні зменшився на 52.4% (у лютому зріс на 22.3%), тоді як імпорт скоротився на 65.2% (у лютому зріс на 27.1%). Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 54.2%, тоді як їх імпорт скоротився на 65.8%.

Обсяги експорту товарів становили 2.3 млрд дол. США. Основним фактором скорочення став експорт продовольчих товарів, який знизився на 54.7% (у лютому зріс на 38.9%) переважно через скорочення експорту зернових (на 53.5%). Також знизився експорт за всіма іншими основними товарними групами, зокрема:

- чорними та кольоровими металами – на 67.2% (у лютому зріс на 26.5%);
- мінеральними продуктами (у т.ч. рудами) – на 26.9 % (у лютому впав на 16.1%);
- продукцією машинобудування – на 54.3% (у лютому зріс на 7.1%);
- продукцією хімічної промисловості – на 59.1% (у лютому зріс на 20.4%);
- промисловими виробами – на 54.3% (у лютому зріс на 7.8%);
- деревиною та виробами із неї – на 17.3% (у лютому зріс на 11.3%).

У березні 2022 року в номінальному вимірі найбільше впав експорт до країн Азії – на 1.3 млрд дол. США, або на 71.2%, а їх частка скоротилася з 39.0% у березні 2021 року до 23.6% у березні поточного року. Практично припинився експорт до країн Африки (знизився на 73.7%, частка зменшилася з 6.6% до 3.7%), СНД (на 81.9%, частка – з 11.2% до 4.3%) та Америки (на 84.2%, частка – з 6.8% до 2.3%). Експорт до країн ЄС знизився на 121 млн дол. США (або 7.4%), тоді як його питома вага зросла з 33.7% до 65.6% у березні поточного року.

Обсяги імпорту товарів становили 2.0 млрд дол. США. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 4.5% (у лютому – в 1.8 раза). Обсяги неенергетичного імпорту скоротилися на 75.9% (у лютому зросли на 17.2%), зокрема:

- продукції машинобудування – на 90.3% (у лютому зросли на 18.3%);
- продукції хімічної промисловості – на 75.0% (у лютому зросли на 25.5%);
- продовольчих товарів – на 74.8% (у лютому зросли на 3.0%);
- промислових виробів – на 85.7% (у лютому впали на 5.8%);
- чорних та кольорових металів – на 83.5% (у лютому зросли на 28.8%);
- деревини та виробів із неї – на 85.0% (у лютому зросли на 25.6%).

У березні 2022 року найбільше скоротився імпорт з країн ЄС (на 1.5 млрд дол. США, або на 62.9%) та Азії (на 1.3 млрд дол. США, або на 84.4%). Частка країн Азії зменшилася з 27.1% до 11.6%, тоді як питома вага країн ЄС у загальному імпорті зросла з 40.4% у березні 2021 року до 41.3% у березні поточного року. Імпорт з країн
СНД знизився на 625 млн дол. США, або на 63.5%, а його питома вага залишилася на рівні 17.3%.

Дефіцит торгівлі послугами оцінено на рівні 502 млн дол. США (у березні 2021 року профіцит становив 343 млн дол. США), експорт послуг скоротився на 18.8%, тоді як імпорт послуг, за оцінками, збільшився в 1.6 раза. Основним чинником зростання імпорту послуг стали витрати осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів – зростання становило 3.2 раза. Водночас відбулося суттєве скорочення імпорту транспортних послуг (на 65.6%) та всіх інших видів послуг (на 84.9%). Зниження експорту послуг відбулося, головним чином, за рахунок транспортних послуг (скоротилися на 41.0% переважно через суттєве зменшення експорту послуг повітряного, морського та залізничного транспорту). Також відбулося зниження експорту інших ділових послуг (на 23.4%) та послуг із переробки матеріальних ресурсів, що належать іншим сторонам (на 42.5%). Зниження експорту комп’ютерних послуг становило всього 4.4% (водночас порівняно з лютим, коли експорт цієї категорії послуг був рекордним за весь період спостережень, скорочення становило 37.8%).

Профіцит балансу первинних доходів становив 426 млн дол. США (у березні 2021 року дефіцит становив 681 млн дол. США), що зумовлювалося скороченням виплат доходів від інвестицій на 72.6%, тоді як надходження за статтею “оплата праці” зменшилися тільки на 24.0%.

Збільшення профіциту балансу вторинних доходів до 1.1 млрд дол. США порівняно з 438 млн дол. США у березні 2021 року зумовлено надходженням гуманітарної допомоги, наданої Україні з початку війни.

Обсяги приватних грошових переказів у березні зменшилися на 25.2% та становили 929 млн дол. США. Обсяги заробітної плати, яку українці отримують з-за кордону, скоротилися на 43.7%, тоді як обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, залишилися практично на рівні минулого року (зменшилися лише на 2.3%).