Банки очікують зростання обсягів кредитування як населення, так і бізнесу, - опитування

Все про економіку та фінанси

НБУ інформує, що результати опитування банків вкотре засвідчили оптимістичні очікування банківських установ стосовно розвитку кредитування. Банки вказують на зростання попиту на кредити домогосподарствам та корпораціям уже рік поспіль. Підвищеним попитом користуються кредити малим і середнім підприємствам та іпотека.

Респонденти очікують на помірне зростання обсягів фондування та якості кредитного портфеля бізнесу в наступні 12 місяців. Проте окремі великі банки передбачають зменшення обсягів коштів клієнтів, а також погіршення якості кредитного портфеля домогосподарств у майбутньому.

Фінансові установи пом’якшували стандарти кредитування підприємств та населення протягом року. Цьому сприяли переважно посилення конкуренції з іншими банками та поліпшення очікувань стосовно загальної економічної активності. Загалом рівень схвалення заявок на кредити у ІІІ кварталі зростав.

Банки зауважили зростання кредитного і процентного ризиків та очікують на посилення всіх видів ризиків в останні місяці 2021 року.

Очікування на наступні 12 місяців

Результати опитування ІІІ кварталу засвідчили впевненість банків у зростанні ключових показників кредитування в наступні 12 місяців: 79% респондентів очікують на зростання обсягу корпоративного портфеля, а 92% – позик домогосподарствам. У більшості банків якість кредитного портфеля, за їхніми очікуваннями, не повинна змінитися. Водночас окремі великі фінустанови передбачають, що якість позик бізнесу поліпшиться, а роздрібних кредитів – погіршиться.

Респонденти очікують на приплив коштів клієнтів. Проте оцінки зростання обсягів фондування нижчі, ніж у попередні квартали. Окремі великі банки прогнозують незначний відплив депозитів як населення, так і бізнесу.

Попит

У ІІІ кварталі кредитні менеджери банків вказали на підвищення попиту на кредити з боку корпорацій. Як і минулого кварталу, найбільшим він був на короткострокові, гривневі кредити і позики МСП.

Визначальними факторами зростання попиту респонденти назвали зниження відсоткових ставок, потреби бізнесу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі.

У цілому очікування зростання попиту на кредити з боку бізнесу є рекордно високими (з 2016 року). У наступні три місяці найбільше він зросте на короткострокові та гривневі кредити.

Поточне опитування зафіксувало також зростання попиту домогосподарств на кредити. Три квартали поспіль про високий попит на іпотеку звітує більша частка банків, ніж на споживчі позики. Респонденти пояснюють вищий попит на іпотеку сприятливими перспективами розвитку ринку нерухомості та кращими споживчими настроями.

Водночас, на думку банків, рушій попиту на споживчі кредити – збільшення витрат на товари тривалого вжитку.

У наступні три місяці фінустанови очікують зростання попиту населення на кредити (як споживчі, так і іпотечні).

Оцінка загального боргового навантаження корпоративних клієнтів залишається середньою вже більше року. Закредитованість великих підприємств банки вважають дещо вищою. Цього кварталу респонденти вважали боргове навантаження домогосподарств найнижчим за всю історію спостережень.

Умови кредитування

У ІІІ кварталі банки пом’якшили кредитні стандарти для корпорацій. Послаблення вимог триває з IV кварталу 2020 року. За останні три місяці банки найбільше пом’якшили стандарти кредитів МСП, короткострокових та гривневих позик. Основними причинами зниження стандартів респонденти вказали посилення конкуренції з іншими банками, а також кращі очікування стосовно загальної економічної активності.

Наступного кварталу банки в цілому не планують змінювати кредитні стандарти корпорацій. Окремі великі фінустанови пом’якшать кредитні стандарти для кредитів МСП та короткострокових запозичень.

П’ять кварталів поспіль банки наголошують на зростанні рівня схвалення заявок на кредити бізнесу. У ІІІ кварталі найактивніше схвалювали короткострокові кредити і позики МСП. Збільшення рівня схвалених заявок респонденти пояснюють м’якшими вимогами до застави, а також більшим розміром позик.

У ІІІ кварталі стандарти кредитування домогосподарств пом’якшилися. Здебільшого великі банки відзначили, що посилення конкуренції з іншими фінустановами, а також кращі очікування загальної економічної активності змусили їх пом’якшити стандарти як іпотеки, так і споживчих позик. Крім того, поліпшення очікувань платоспроможності споживачів помітно вплинуло на послаблення стандартів роздрібних кредитів.

У IV кварталі стандарти кредитування населення пом’якшуватимуться як для іпотеки, так і для споживчих кредитів.

У ІІІ кварталі банки повідомили про зростання рівня схвалення заявок, більшою мірою на іпотеку. Серед причин активізації схвалення іпотечних кредитів респонденти називали послаблення заставних вимог, а для споживчих кредитів – збільшення розміру кредиту.

Ризики

У поточному опитуванні найістотніше збільшилися процентний та кредитний ризики. При цьому кредитні менеджери банків наголошують на певному зростанні кредитного ризику вже три квартали поспіль. Ризик ліквідності зменшився. У наступному кварталі банки очікують посилення всіх видів ризику, найбільше – процентного.

Контекст

За даними НБУ, банківська система за три квартали збільшила портфель гривневих кредитів для корпоративного сектору на 18,8% - до 499,5 млрд грн, тоді як обсяг валютних позик зменшився на 9,9% - до 10,1 млрд дол.

Портфель гривневих кредитів для населення в січні-вересні збільшився на 22,8% до 206,85 млрд грн, а валютних - зменшився на 22,3% до 855 млн дол.

Обсяг гривневих вкладів корпоративного сектору в банківській системі за три квартали збільшився на 10,3% - до 485,1 млрд грн, а валютних - на 5,4% до 8,1 млрд дол.

Обсяг гривневих вкладів населення за 9 місяців зріс на 6,6% - до 423,3 млрд грн, а валютних - зменшився на 1,1% до 9,7 млрд дол.