Аудитори: банк Порошенка у 2015 році не виконав вимоги НБУ щодо резервів

Все про економіку та фінанси

За оцінками аудиторської компанії «ПКФ Аудит-фінанси», яка здійснювала аудит звітності «Міжнародного інвестиційного банку» (мажоритарний акціонер – Петро Порошенко) за 2015 рік, станом на кінець грудня вказана фінустанова не повною мірою дотримувалася вимог щодо формування резервів, які передбачені постановою правлiння НБУ вiд 25 сiчня 2012 року №23, в частинi визначення стану обслуговування боргу.

«Внаслiдок чого розмiр резерву за активними банкiвськими операцiями, розрахований вiдповiдно до цього нормативно-правового акту НБУ, є заниженим на 34 136 тис. грн. Крiм того, за окремими кредитними операцiями Банк не в повнiй мiрi врахував збитковi подiї, якi мають вплив на можливiсть виконання позичальниками зобов’язань за такими кредитними операцiями, що призвело до заниження суми резерву на 7 670 тис. грн.», - констатується у висновку аудиторів.

Разом з тим у документі додається, що «при розрахунку розмiру резерву за вiдповiдними кредитними операцiями станом на 01.04.2016 банк усунув вищеописанi недолiки (стан обслуговування боргу було визначено згiдно з нормативними вимогами НБУ та згаданi збитковi подiї було враховано)».

Зауважимо, що за підсумками 2015 року «Міжнародний інвестиційний банк» задекларував прибуток 26,23 млн грн.

Враховуючи ж інформацію аудиторів, можна припустити, що якби МІБ на кінець грудня повністю виконав вимоги щодо резервів, його фінансовий результат за підсумками минулого року міг бути негативним (тобто банк зафіксував би збиток).