Активи банку Пінчука в І кварталі скоротилися на 9%

Все про економіку та фінанси

Згідно зі звітністю банку "Кредит Дніпро", в І кварталі його активи скоротилися на 0,87 млрд грн, або на 9% до 8,42 млрд грн. Це відбулося на фоні зменшення обсягу вкладень банку в депсертифікати НБУ (в портфелі до погашення) до 0 з 1 млрд грн на початок року. Кредитний портфель лишився на тому ж рівні - 4,1 млрд грн.

Депозитний портфель банку "Кредит Дніпро" в січні-березні зменшився на 0,68 млрд грн, або на 8% до 7,66 млрд грн.

Збиток банку в І кварталі становив 116,9 млн грн (за аналогічний період минулого року - 58,7 млн грн). Відрахування до резерву під знецінення кредитів - 31,7 млн грн (в січні-березні 2017 року - 51,9 млн грн). Згідно зі звітом про рух грошових коштів, отримані банком процентні доходи склали 94,3 млн грн, а сплачені процентні витрати - 109,7 млн грн.

Збиток "Кредит Дніпро" в 2017 році був 570,2 млн грн (у 2016 році - 556,6 млн грн).

На 01.04.2018 банк декларував показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на рівні 10,53% (вимога НБУ - не менше 10%).

За даними “Кредит Дніпро”, на звітну дату він порушував норматив Н6 - норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання зобов’язань протягом одного року): відповідний показник склав 58,66%, тоді як за вимогами НБУ до учасників ринку має бути не менше 60%. Разом з тим, банк уточнив, що в Плані заходів щодо усунення банком порушень економічних нормативів, затвердженому постановою НБУ від 28.04.2016 №304/БТ, для “Кредит Дніпро” планка вимог була знижена до не менше 55,5%.