Агентство Fitch змінило прогноз для рейтингу України з "позитивного" на "стабільний"

Все про економіку та фінанси

Агентство Fitch переглянуло прогноз щодо довгострокового рейтингу України в іноземній валюті з "Позитивного" на "Стабільний" і підтвердило суверенний рейтинг на рівні "B".

Коментар Fitch:

"Очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів призвели до збільшення ризиків зовнішнього фінансування після нашого попереднього огляду в серпні. "Стабільний" прогноз частково відображає нашу базову оцінку про те, що повномасштабного військового конфлікту з Росією вдасться уникнути, і що дещо більша доступність міжнародного фінансового та двостороннього фінансування, надійна структура макрополітики України та зміцнення фіскальних і валютних резервів у 2022 році допоможуть пом’якшити вплив ситуації.

Існує високий ступінь невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а підвищений ризик вторгнення відображає тривалий період нарощування військ вздовж кордону України, слабкі перспективи досягти домовленості щодо основних вимог, сформульованих російською адміністрацією та посилення підготовчої реакції з боку США.

Наш базовий сценарій про відсутність повномасштабного військового вторгнення частково пов’язаний з імовірними економічними, військовими та геополітичними витратами й ризиками для Росії, відсутністю твердої внутрішньої підтримки населення для таких дій і, в меншій мірі, потенційними можливостями для деяких обмежених політичних поступок - на противагу невизначеній стратегічній вигоді. Проте ми очікуємо тривалого періоду підвищеної напруженості та ризику, а також бачимо дещо вищу ймовірність більш стриманих військових операцій, наприклад, на Донбасі".

З огляду на обмеження умов зовнішнього фінансування, ширший дефіцит рахунку поточних операцій та помірний відтік капіталу, Fitch прогнозує зниження валютних резервів України в 2022 році на 6 млрд дол - до 25 млрд дол, що еквівалентно 2,8 місяців поточних зовнішніх платежів із наступним частковим їх відновленням до 3,1 місяця зовнішніх платежів у 2023 році. Агентство припускає, що в поточному році нових випусків суверенних єврооблігацій України не буде.

Fitch очікує, що дефіцит рахунку поточних операцій збільшиться на 1,6 п.п. в 2022 році - до 2,6% ВВП і до 3,4% у 2023 році через погіршення умов торгівлі. Як зазначає агентство, обслуговування суверенного зовнішнього боргу є відносно високим — 4,3 млрд дол у 2022 році та 5,4 млрд дол у 2023 році, хоча амортизація буде меншою до вересня, коли настає строк погашення близько 1,4 млрд дол. Разом з тим, як зауважується, існує певна компенсація за рахунок збільшення міжнародного фінансового та двостороннього фінансування, яке, як припускається, може скласти 6 млрд дол у 2022 році.

Fitch зауважує, що рейтинг України підтримується надійною структурою макроекономічної політики (підкріплена гнучкістю обмінного курсу, прихильністю до таргетування інфляції та розумною фіскальною політикою), багатосторонньою підтримкою, сприятливими показниками людського розвитку, чистою зовнішньою кредиторською позицією в розмірі 9% ВВП і державним боргом нижче медіани «B». Як констатується, цим факторам протистоять слабкі показники управління та схильність до геополітичного ризику, низька зовнішня ліквідність у порівнянні зі значною вимогою обслуговування зовнішнього суверенного боргу, а також законодавчий і судовий ризик для реалізації політики.

Агентство звертає увагу, що дефіцит сектору державного управління скоротився приблизно на 2,2 п.п. в 2021 році - до 3,8% ВВП. Fitch прогнозує дефіцит держбюджету в розмірі 3,4% ВВП у 2022 році, при цьому заходи щодо підвищення податків на 0,5 процентного пункту допоможуть компенсувати постійний тиск на витрати та очікувані субсидії на газ. Прогнозується, що дефіцит знизиться до 2,8% ВВП у 2023 році, що ниження порівняно з медіаною «B» у розмірі 3,7%.

Агентство додає, що держборг відновив тенденцію до зниження, яка була перервана через коронавірусний шок, впавши приблизно на 9,2 п.п. в 2021 році - до 44,3% ВВП (50,2% включно з гарантіями). Це було зумовлено вищим номінальним ВВП, спричиненим високим дефлятором, що повертає державний борг/ВВП до рівня кінця 2019 року. Fitch прогнозує більш поступове зниження до 42,2% ВВП на кінець 2023 року, що нижче прогнозованої медіани «B» у розмірі 67,6%. Частка боргу, номінованого в іноземній валюті, залишалася в цілому стабільною на рівні 60%, що близько до медіани в групі аналогів у розмірі 62%.

Fitch очікує, що в ІІ кварталі Україна отримає від МВФ 2,3 млрд дол, які передбачені чинною програмою, а нова програма співпраці між Україною і Фондом буде узгоджена до кінця року.

Fitch прогнозує зростання ВВП України на 2,9% у 2022 році (у 2021 році - 3,0%), а в 2023 році - на 3,5%.

Агентство очікує, що інфляція залишиться на рівні близько 10% у першому півріччі 2022-го року (з подальшим підвищенням ставки НБУ до 12%), а потім впаде до 7,9% наприкінці 2022 року та 5,3% наприкінці 2023 року.

Агентство вказує, що за останні роки кредитні основи українського банківського сектору покращилися, і банки мають достатньо можливостей, щоб протистояти поточній нестабільності ринку. Буфери ліквідності є значними (високоліквідні активи становили 26% депозитів на кінець листопада), і цього року не спостерігалося істотного відтоку депозитів чи збільшення доларизації. Коефіцієнт непрацездатних позик високий (31%), але він знижується та значною мірою забезпечений, основний капітал є достатнім (12%), рентабельність перед знеціненням стабільна (8% валових позик), а коефіцієнт доларизації депозитів впав на 5 п.п. з кінця 2019 року до 35%.