Аудитори вказали банку Жванії на проблеми з резервами, капіталом, ліквідністю

Все про економіку та фінанси

За підсумками 2015 року «Діамантбанк» (серед кінцевих бенефіціарів – Давид Жванія), задекларував більш ніж скромний (на фоні багатьох учасників ринку) збиток – лише 3,067 млн грн., тоді як за підсумками 2014 року був навіть прибуток – 8,065 млн грн.

Як писав Finbalance, на кінець ІІІ кварталу 2015 року співвідношення його резервів до кредитів юрособам (а це 97,6% всього кредитного портфелю) складало лише 7,8%, що в рази менше, ніж у багатьох банків з тодішніх І та ІІ групи класифікації НБУ (група найбільших та великих).

Невже в Діамантбанку ледь не феноменальна якість кредитного портфелю, що й забезпечувало йому досить непогані фінрезультати?

Це зрештою спонукало не виключати можливість того, що банк, скажемо дипломатично, «стримано» формував резерви, аби мінімізувати збитки й потребу в докапіталізації.

У цьому контексті могли б бути показовими дві обставини. По-перше, в аудиторському висновку Baker Tilly до річної звітності Діамантбанку за 2014 рік вказувалося, що формування банком резервів під кредитні ризики в окремих випадках не відповідає нормативним вимогам НБУ й обсяг резервів під знецінення кредитів, на думку аудитора, потрібно було б збільшити на 33,5 млн грн.

По-друге, на початок жовтня значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу в цього банка було на рівні лише 4,81% при стандартних вимогах НБУ – як мінімум 10% (без врахування кризових пом’якшень). На кінець ІІ кварталу-2015 було ще менше – 3,85%.

При цьому «Діамантбанк» опублікував річну фінансову звітність за 2015 рік, підготовлену за міжнародними стандартами фін звітності з аудиторським висновком компанії BDO.

Зауваження щодо резервів

На думку аудиторів, резерв під кредити має бути збільшений на 43,1 млн грн. Відповідно чистий прибуток і власний капітал зменшилися б на відповідну суму. Крім того, як зазначається в аудиторському висновку, резерв під знецінення цінних паперів у портфелі на продаж має бути збільшений на 32 млн грн. – знову ж таки з супровідним впливом на чистий прибуток і власний капітал «Діамантбанку».

Аудитори звернули увагу, що частина кредитів банку у сумі 1,01 млрд грн. забезпечена (частково або повністю) об’єктами застави, що розташовані на території проведення АТО та в АР Крим та є «неприйнятними для розрахунку резерву під кредитні ризики» (цитата). «На нашу думку, керівництву банку необхідно переглянути існуючу структуру забезпечення за кредитами, наданими позичальникам банку», - зауважили фахівці компанії BDO.

Крім того, вони вказали, що «питома вага негативно класифікованих активів має бути збільшена з 13% до 19%», а «при визначенні регулятивного капіталу банку резерв під кредитні ризики необхідно збільшити на 230,88 млн грн. Резерв під знецінення кредитів в усіх суттєвих аспектах не відповідає вимогам МСФЗ [міжнародним стандартам фінзвітності, - ред.]»

Зауваження щодо ліквідності

За словами аудиторів, керівництво банку розкрило інформацію щодо негативного накопиченого сукупного загального розриву ліквідності станом на 31.12.2015 в суму 167,8 млн грн., що складає 45% власного капіталу банку. «Така структура фінансових активів і фінансових зобов’язань в умовах нестабільного грошового ринку може перешкоджати банку своєчасно виконувати свої зобов’язання», - прокоментували експерти BDO.

Вони зазначили, за даними банку на 31.12.2015 він мав загальну позитивну різницю між сумою активів і пасивів, «але якщо б банк застосував висловлені нами обмеження, то невідповідність між активами та зобов’язаннями «на вимогу» та «до 1 року» стала б негативною» (цитата).

Аудитори констатували, що за даними банку на 31.12.2015 він дотримувався низки нормативів щодо ліквідності, «але за результатами нашого аналізу, з врахуванням обмежень, висловлених нами в аудиторському висновку показники ліквідності суттєво погіршилися б» (цитата).

«Побудова структури управління активами та пасивами в цілому відповідає вимогам законодавства України та здатна забезпечити виконання банком економічних нормативів НБУ, але з огляду на результати нашого аудиту та загального накопиченого дефіциту якість управління активами і пасивами є неефективною. Керівництву банку необхідно розглянути питання щодо додаткового залучення активів», - констатується в аудиторському висновку.

Зауваження щодо капіталу

Як зазначили аудитори, керівництво банку розкрило інформацію щодо недотримання окремих економічних нормативів, зокрема

- Н2 – норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу – станом на 31.12.2015 при мінімальному нормативному значення 10% фактичне значення було 4,75%;
- Н7 - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – станом на 31.12.2015 при максимальному значення 10% фактичне значення 55,14%;
- Н8 – норматив великих кредитних ризиків – станом на 31.12.2015 при максимальному нормативному значенні 800% фактичне значення 978,66%.

«Зазначене свідчить про недостатність капіталу банку для покриття наявних ризиків у його діяльності», - зауважили аудитори.

За їх словами, Діамантбанк повідомив, що 02.02.2016 він уклав з НБУ угоду, відповідно до якої керівництво банку взяло на себе зобов’язання усунути недоліки в роботі. За порушення вимог угоди НБУ може застосувати «жорсткі заходи впливу» (цитата зі слів аудиторів).

15 квітня «Діаматбанк» на вимогу НБУ списав кошти з кореспондентського рахунку, що був відкритий в Meinl Bank AG (Австрія), які на 31.12.2015 становили 776,1 млн грн, або 11% усіх активів на звітну дату. «За даними, отриманими від банку до підписання нашого аудиторського висновку залишок коштів на коррахунку в Meinl Bank в повному обсязі був направлений на погашення субординовагого боргу, залученого від інвестора-нерезидента», - додали аудитори.

P.S.

Як писав Finbalance, наприкінці грудня 2015 року загальні збори акціонерів «Діамантбанку» ухвалили рішення про збільшення його статутного капіталу на 300 млн грн. (+142,86%). На такому фоні уже за підсумками І кварталі 2016 року фінустанова зізналася в збитках на рівні 287,4 млн грн, які були зафіксовані при зростанні резервів під активні операції на 356,55 млн грн.

За даними «Діамантбанку» від 08 квітня, на сьогодні він немає боргів перед НБУ. 20 січня банк повідомляв «про повне дострокове погашення кредиту для збереження ліквідності, наданого Національним банком весною 2014 року». Як зазначалося, останній транш був здійснений напередодні (19 січня). За даними ж НБУ, у березні 2014 року цей банк отримав від регулятора 300 млн грн. кредиту на збереження ліквідності, у квітні того ж року – ще 80 млн грн.

Щоправда, в звітності за ІІІ квартал 2015 року Діамантбанк інформував, що непогашена частина боргу перед НБУ на кінець вересня становила 243,744 млн грн. Причому погашена вона мала бути 31.12.2015. Тому ремарка про достроковість платежів у січні видається дещо дивною.

За даними НБУ, на 01.01.2016 Давид Жванія володів 23,81% акцій «Діамантбанку». Ще 22,168% були в Ігоря Керезя, а 49,6% - в громадянина Австрії Флоріана Косчата.