ЗМІ: новий порядок подання інформації про бенефіціарів діє з 28 травня

Все про економіку та фінанси

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом №361, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (це встановлено ч. 4 Перехідних та прикінцевих положень Закону №361), пише "Дебет-Кредит".

У складі документів, які слід для цього подати держреєстратору, найважливішими є:

- заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи тягне за собою накладення штрафу на керівника юрособи або особу, уповноважену діяти від імені юрособи (виконавчого органу), від 17 000 грн до 51 000 грн (ч. 6 ст. 166-11 КпАП).

Штрафи буде застосовувати Мін’юст, його територіальні управління в межах повноважень (п. 1 ч.1 ст. 255 КпАП). Але до затвердження згаданих вище двох форм, подати таку інформацію неможливо (тож, і ці штрафи поки що не застосовуються).

Що ж нового затвердив Мін`юст і коли треба подавати цю інформацію?

Мін`юст вже затвердив форму відомостей про бенефіціарів; вона почне діяти з 1 червня. Але оскільки відсутній нормативно-правовий акт, який би затверджував форму та зміст структури власності (його мав би затвердити Держфінмонітиринг), то і не розпочато відлік трьох місяців, протягом яких необхідно подати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.

Мін`юст наказом від 12.05.2020 р. №1626/5 вніс зміни до деяких нормативно-правових документів у сфері держреєстрації бізнесу щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи.

Так, новою нормою доповнено Порядок державної реєстрації юросіб, ФОП.

За нею, у разі виявлення держреєстратором фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів територіальний орган Мін’юсту. Зробити це потрібно за місцезнаходженням юридичної особи шляхом направлення відповідного листа.

Положення цього пункту не застосовуються державними реєстраторами, що є посадовими особами Мін’юсту, його територіальних органів.

Крім того, внесено зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації. Зокрема, уточнено, що уповноваженими особами щодо складання таких протоколів є:

1) посадові особи Мін’юсту, територіальних органів Мін’юсту - у разі виявлення адміністративного правопорушення:

під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту відповідно до Порядку №1128;

під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону №755 або за повідомленням державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядку №359/5;

2) посадові особи Мін’юсту – у разі виявлення адміністративного правопорушення під час здійснення контролю відповідно до Порядку №990.

В Інструкції також прописали, що у разі виявлення під час проведення реєстраційних дій фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або у разі надходження до територіального органу Мін’юсту повідомлення держреєстратора про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, Міністерство юстиції чи відповідний територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Міністерства юстиції чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною шостою статті 16611 КУпАП.

Порушення керівником відповідної юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), вищезазначеного строку є підставою для передачі відповідної інформації Держфінмоніторингу.

Також підкориговано Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Цей наказ набере чинності через п`ять днів з дня, наступного за днем офіційного опублікування (крім абзаців третього, сьомого підпункту 1, абзаців третього, сьомого підпункту 2 пункту 2 Змін, затверджених цим наказом, які наберуть чинності з 15 липня 2020 року).

Наказ було опубліковано в Офіційному віснику України №39 від 22.05.2020.

Відповідно він починає діяти з 28 травня.