Зеленський пропонує припинити повноваження нинішнього складу КСУ, - законопроект

Все про економіку та фінанси

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Нижче - повний текст цього законопроекту:

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про відновлення суспільної довіри
до конституційного судочинства

Верховна Рада України від імені Українського народу,
виражаючи суверенну волю народу,
реалізуючи принцип верховенства права,
захищаючи народне волевиявлення,
захищаючи незворотність європейського та євроатлантичного курсу України,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи важливість забезпечення ефективного запобігання та протидії корупції в Україні,
беручи до уваги зухвале та безпрецедентне порушення Конституційним Судом України основних засад своєї діяльності під час розгляду справи №1-24/2020(393/20) та спробу повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні,
з метою відновлення діяльності органу конституційної юрисдикції на принципах верховенства права та захисту Конституції України приймає цей Закон.

Стаття 1. Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах

1. Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020 (393/20) є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів.

2. Закон України "Про запобігання корупції" та Кримінальний кодекс України з дня набрання чинності цим Законом діють у редакції, що діяла до прийняття Конституційним Судом України рішення від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20).

Стаття 2. Відновлення конституційного судочинства в інтересах громадян України

1. Повноваження складу Конституційного Суду України, діючого на момент прийняття Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20), припиняються з дня набрання чинності цим Законом.

2. Суб`єктам призначення суддів Конституційного Суду України невідкладно розпочати процедуру відбору на конкурсних засадах з подальшим призначенням у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України", нового складу Конституційного Суду України.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Витяги з Розділу XII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень i висновків.

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.

Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:

1) закінчення строку його повноважень;

2) досягнення ним сімдесяти років;

3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;

6) смерті судді Конституційного Суду України.

Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:

1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

2) порушення ним вимог щодо несумісності;

3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;

4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

Стаття 151-2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.