Які штрафи за порушення в сфері обігу готівки

Все про економіку та фінанси

Порядок ведення касових операцій в національній валюті визначений постановою правління НБУ від 29.12.2017 №148, пише "Вісник" ДФС.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстратора розрахункових операцій без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 ПКУ і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (у разі їх використання).

За порушення норм з регулювання обігу готівки відповідно до Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 № 436/95 застосовуються такі фінансові санкції:

- за перевищення ліміту каси — штраф у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

- за неоприбуткування, неповне та/або несвоєчасне оприбуткування готівки — у п`ятикратному розмірі від неоприбуткованої суми;

- за перевищення строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного звіту про раніше видані кошти — у розмірі 25 % виданих під звіт сум;

- за проведення готівкових розрахунків без надання одержувачем коштів платіжного документа (товарного чи касового чека, квитанції до прибуткового ордера тощо) — у розмірі сплачених коштів;

- за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків на визначені соцвиплати та виплати, що пов`язані з оплатою праці), за наявності податкової заборгованості - у розмірі здійснених виплат.

Разом з тим за порушення норм з регулювання обігу готівки КпАП передбачена також і адміністративна відповідальність, зокрема за:

- перевищення обмеження на готівкові розрахунки (для суб`єктів господарювання між собою — у розмірі до 10 000 грн включно; з фізичними особами — у розмірі до 50 000 грн включно) — штраф у розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн). У разі повторного протягом року порушення особою, яку було піддано адміністративному стягненню, — від 500 до 1000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн);

- несвоєчасну здачу виручки — на осіб, відповідальних за здавання виручки накладається штраф — від 17 до 80 НМДГ (від 289 до 1 360 грн), за повторне протягом року порушення — від 43 до 175 НМДГ (від 731 до 2 975 грн).

При цьому до посадових осіб, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, застосовуються штрафи у розмірі від 8 до 15 НМДГ; за ті самі дії, вчинені посадовою особою повторно протягом одного року, — штраф у розмірі від 10 до 20 НМДГ.