ВР зробила крок до створення Фонду часткового гарантування кредитів для фермерів

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві для підтримки малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами.

Законопроектом передбачено, що

- Фонд надає гарантії в обсязі до 50 відсотків непогашеної суми основного боргу;
- на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років;
- для малих та середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві (у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції шляхом гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів підприємництва за кредитними договорами;
- обсяг наданих непокритих гарантій не може перевищувати більше ніж у чотири рази розмір регулятивного капіталу Фонду, порядок визначення якого встановлюється органом, що здійснює держрегулювання ринків фінансових послуг.

Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві повинен набути статусу фінансової установи та отримати відповідну ліцензію, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та вкладів учасників Фонду.

Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві як небанківська фінансова установа підпадатиме під регулювання та нагляд НБУ, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Законопроект передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві з незалежною корпоративною структурою управління.