ВР прийняла закон про виплату "карантинних" 8 тис грн для ФОПів і найманих працівників

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект №4429, який передбачає виплату державою одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис грн для найманих працівників суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок карантину, а також у зв’язку із втратою частини доходу фізособами-підприємцями, економічна діяльність яких підпадає під обмежувальні протиепідемічні заходи, що призводить до їх тимчасового зупинення.

Згідно з документом, застрахована особа, що має право на отримання зазначеної допомоги, повинна бути найманим працівником суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань на 31 жовтня 2020 року із визначених Кабміном Переліком видів економічної діяльності, або ФОПом, основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з держреєстру із визначених Переліком видів економічної діяльності.

Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам не надається:

1) найманим працівникам:

- які на дату звернення працюють у суб’єкта господарювання, що не нарахував єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за третій квартал 2020 року;
- які працюють у суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на 31 жовтня 2020 року не відносився до Переліку видів економічної діяльності;
- які працюють у суб’єкта господарювання за сумісництвом;
- середня заробітна плата яких перевищує 30 тис грн на місяць; для обчислення середньої зарплати враховуються усі місяці третього кварталу 2020 року;

2) фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами:

- державна реєстрація яких на дату набрання чинності цим Законом становить менше трьох місяців;
- які на дату набрання чинності цим Законом сплатили у 2020 році єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за три місяці;
- основний вид економічної діяльності яких на 31 жовтня 2020 року не відносився до Переліку видів економічної діяльності;
- які є найманими працівниками та фізичними особами – підприємцями одночасно;
- підприємницька діяльність яких на дату набрання чинності цим Законом, за даними держреєстру, припинена.

Виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам здійснюється на підставі заяв застрахованих осіб, поданих ними в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам зазначається:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
- адреса місця проживання;
- підтвердження відповідності застрахованої особи положенням цього Закону;
- номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги – за стандартом IBAN.

Перевірка інформації, повідомленої застрахованою особою у заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, здійснюється програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про страхувальників та застрахованих осіб, та передаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері цифровізації.

Перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, за списками на виплату, наданими центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері цифровізації, в межах сум, які надійшли від головного розпорядника відповідної бюджетної програми, не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, подає списки на виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам уповноваженому Кабінетом Міністром банку для проведення платежів, який перераховує кошти застрахованим особам не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.

Виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованій особі проводиться уповноваженим банком на банківський рахунок (у форматі IBAN), зазначений у заяві застрахованої особи.

Суми невиплаченої одноразової матеріальної допомоги до кінця бюджетного року повертаються до Державного бюджету через рахунок головного розпорядника бюджетної програми, відкритий у Державній казначейській службі України.

"Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання одноразової матеріальної допомоги, передбаченої цією статтею", - йшлося в законопроекті.

У разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких було виплачено одноразову матеріальну допомогу, що впливають на право застрахованої особи на її одержання, сума одноразової матеріальної допомоги підлягає поверненню застрахованою особою у подвійному розмірі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Не повернуті добровільно суми, передбачені цієї статтею, підлягають стягненню на підставі вимоги про відшкодування одноразової матеріальної допомоги, яка видається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та є виконавчим документом.

Порядок подання та форма заяви про виплату одноразової матеріальної допомоги, порядок формування та перевірки відомостей, а також порядок перерахування та строки надання одноразової матеріальної допомоги, її повернення та стягнення у разі подання застрахованою особою недостовірних даних встановлюються Кабінетом Міністрів.

Також Верховна Рада прийняла законопроект №4431 про внесення змін у держбюджет на 2020 рік, яким розширено перелік напрямів, на які можуть виділятися кошти Фонду COVID-19.

Законом, зокрема, передбачено, що кошти спрямовуватимуться на:

- надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів;

- надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників;

- одноразову компенсацію суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.