ВР прийняла закон про фіндопомогу юрособам для збереження робочих місць

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект №4429, який передбачає в т.ч. одноразові виплати держави суб’єктам господарювання

- для збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам одноразової матеріальної допомоги в період карантину;

- для відшкодування витрат юросіб, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з документом, суб`єкти господарювання – юридичні особи, які на дату набрання чинності цим Законом вимушено скоротили або можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу працівників, у тому числі через простій, після впровадження карантину, за їх зверненням можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для виплати таким працівникам.

Розмір одноразової матеріальної допомоги визначається пропорційно робочому часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати 8 тис грн на одного працівника.

Одноразова матеріальна допомога, передбачена цією статтею,

1) за найманих працівників:

- які на дату звернення працюють у роботодавця та за яких роботодавцем сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування менше ніж усі місяці третього кварталу 2020 року;
- які працюють у роботодавця за сумісництвом;

2) суб`єктам господарювання:

- період від дати державної реєстрації яких до дати набрання чинності цим Законом становить менше трьох місяців;
- які на дату набрання чинності цим Законом отримують допомогу по частковому безробіттю та/або допомогу по частковому безробіттю на період карантину відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";
- діяльність яких на дату набрання чинності цим Законом, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, припинена, перебуває у стані припинення або банкрутства.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги, передбаченої цією статтею, суб`єкт господарювання надає територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за своїм місцезнаходженням, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань заяву та відомості за формою, встановленою Кабінетом Міністрів, в тому числі в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг у строки, визначені Кабінетом Міністрів України.

Інформація для надання одноразової матеріальної допомоги суб’єкту господарювання передається з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в електронній формі.

Рішення щодо виплати або відмови у виплаті одноразової матеріальної допомоги, передбаченої частиною першою цієї статті, приймаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Рішення щодо виплати або відмови у виплаті одноразової матеріальної допомоги, передбаченої частиною першою цієї статті, приймаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за місцезнаходженням суб`єкта господарювання, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Невикористана сума одноразової матеріальної допомоги повертається суб’єктом господарювання територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Суб`єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання одноразової матеріальної допомоги, передбаченої цією статтею, та цільове її використання.

Сума одноразової виплати матеріальної допомоги, передбаченої цією статтею, отримана суб`єктом господарювання на підставі наданих ним недостовірних даних, або використана ним не за цільовим призначенням стягується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, з суб`єкта господарювання в подвійному розмірі.

На одноразову матеріальну допомогу, передбачену цією статтею, не поширюються вимоги Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

Порядок та строки надання одноразової матеріальної допомоги суб`єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, форма заяви та перелік документів, які подаються суб`єктом господарювання, встановлюються Кабінетом Міністрів.

 

Щодо одноразової компенсації витрат суб’єктам господарювання на сплату ЄСВ.

Згідно з документом, підприємствам мають право на неї в разі якщо на 31 жовтня 2020 року їх основний вид економічної діяльності відносився до визначеного Кабміном Переліку видів економічної діяльності.

Для реалізації права на отримання одноразової компенсації суб’єкт господарювання має подати в електронному вигляді заяву до податкового органу за місцем обліку як платник єдиного внеску.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на підставі поданих заяв формує Реєстр набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання.

Сума одноразової компенсації суб’єкту господарювання розраховується як середнє значення сплачених суб’єктом господарювання сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за десять місяців, що передували набранню чинності цим Законом. Розрахунок суми одноразової компенсації здійснюється шляхом ділення суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченої за десять місяців, що передували набранню чинності цим Законом, на десять.

Розмір суми одноразової компенсації суб’єктам господарювання розраховується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, за основним місцем обліку платника єдиного внеску відповідно до наданих повноважень.

Одноразова компенсація суб’єктам господарювання не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності цим Законом є заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Одноразова компенсація суб’єктам господарювання надається юридичним особам, підприємницька діяльність яких на дату набрання чинності цим Законом, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не припинена.

На компенсацію, передбачену цією статтею, не поширюються вимоги Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

Порядок надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання, форма заяви на отримання одноразової компенсації суб’єктам господарювання, порядок формування та ведення Реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання встановлюються Кабінетом Міністрів.