ВР прийняла в першому читанні нову редакцію закону про акціонерні товариства

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2493 "Про акціонерні товариства", який, зокрема, передбачає

- запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;

- запровадження діяльності радника з корпоративних прав щодо здійснення розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав;

- запровадження на законодавчому рівні вимог до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку;

- можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління товариством шляхом створення ради директорів акціонерного товариства, яка здійснюватиме контроль та управління за діяльністю акціонерного товариства, з одночасним передбаченням випадків обов`язкового застосування виключно дворівневої структури управління акціонерним товариством;

- врегулювання питання запровадження в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря, визначення його компетенції та повноважень, а також порядку обрання та відкликання корпоративного секретаря;

- виключення із Закону України «Про акціонерні товариства» норм, які вимагають існування в акціонерних товариствах ревізійної комісії (ревізора);

- розширення кола осіб, яким надано право звертатися до суду з похідним позовом;

- врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства, зокрема шляхом передбачення механізму відшкодування ними збитків, встановлення обмеження щодо зайняття посад в акціонерному товаристві та можливості дострокового припинення повноважень посадових осіб акціонерного товариства у разі завдання такими особами збитків акціонерному товариству;

- запровадження механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів;

- врегулювання питань злиття, приєднання, виділу та поділу акціонерних товариств відповідно до норм Директиви 2017/1132/ЄС від 14 червня 2017 стосовно деяких аспектів законодавства про компанії.