Видатки місцевих бюджетів у 2020 році впали на 15,6%

Все про економіку та фінанси

За даними Держказначейства, до місцевих бюджетів у 2020 році з урахуванням сум міжбюджетних трансфертів із держбюджету надійшло 471,5 млрд грн, що на 1,8% менше від плану.

Порівняно з 2019 роком фактичні надходження зменшилися на 89,0 млрд грн, або на 15,9%.

Зменшення загальної суми надходжень відбулося переважно за рахунок зменшення сум офіційних трансфертів, які отримують із державного бюджету, на 100,4 млрд грн.

Доходи місцевих бюджетів без врахування трансфертів з держбюджету зросли на 11,1%.

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу становлять:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 37,7% (177,8 млрд грн);
- офіційні трансферти – 34,0% (160,2 млрд грн);
- єдиний податок з фізичних осіб – 5,9% (27,6 млрд грн);
- орендна плата з юридичних осіб – 3,5% (16,4 млрд грн);
- внутрішні податки на товари та послуги – 3,3% (15,5 млрд грн);
- земельний податок з юридичних осіб – 2,3% (10,8 млрд грн);
- інші податки і збори – 13,4% (63,2 млрд грн)

Касові видатки місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок трансфертів із державного бюджету, за 2020 рік склали 478,1 млрд грн, що на 8,5% менше від планових призначень.

Порівняно з минулим роком видатків проведено менше на 88,1 млрд грн, або на 15,6%.

У структурі касових видатків місцевих бюджетів за економічною класифікацією у 2020 році найбільші частки припадають на:

- оплату праці і нарахування на заробітну плату (206,7 млрд грн, або 43,2%);
- капітальні видатки (98,6 млрд грн, або 20,6%);
- використання товарів і послуг (80,9 млрд грн, або 16,9%);
- поточні трансферти (79,7 млрд грн, або 16,7%).

У 2020 році з державного бюджету місцевим бюджетам надано трансфертів (базову дотацію, додаткові дотації, субвенції) у загальній сумі 161,0 млрд грн, що на 100,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

“Зменшення обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам відбулося, у тому числі, за рахунок зменшення медичної субвенції, яка надавалася місцевим бюджетам лише у І кварталі 2020 року, оскільки з 1 квітня 2020 року заклади охорони здоров’я перейшли на фінансування через Національну службу здоров’я України відповідно до Програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

З перерахованих трансфертів місцевими бюджетами повернуто до державного бюджету як невикористані 1,1 млрд грн.

Із місцевих бюджетів до державного бюджету перераховано реверсну дотацію у сумі 8,8 млрд грн, що на 2,0 млрд грн більше, ніж у 2019 році”, - коментує Держказначейство.

За даними ДКСУ, актуальним є питання непогашеної заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2015 за безвідсотковими позичками (наданими у 2009 році) та середньостроковими позиками (наданими у 2010–2014 роках). Загальна сума заборгованості за такими позиками склала 9,0 млрд грн, у т.ч. борг бюджету м. Києва – 3,7 млрд грн (або 41% від загального обсягу). "Питання погашення заборгованості місцевих бюджетів за цими позиками до теперішнього часу залишається законодавчо не врегульованим", - зауважує ДКСУ.