Верховний Суд скасував рішення НБУ про обмеження низки операцій Мегабанку

Все про економіку та фінанси

28 листопада Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №520/2120/19, якими було задоволено позов Мегабанку та скасовано рішення Нацбанку щодо обмеження окремих видів операцій Мегабанку, прийняте 27.09.2018 (на строк до 31.12.2018), а 28.12.2018 - пролонговане (до 31.03.2019).

Згідно з судовими матеріалами, НБУ обмежував Мегабанк у здійсненні таких операцій:

- придбання недержавних цінних паперів, крім цінних паперів емітентом яких є НБУ, і тих, що перейшли у власність Мегабанку на підставі реалізації прав заставодержателя;

- залучення у вклади (депозити), у т.ч. шляхом розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів, коштів у національній, іноземній валютах від фізосіб, крім нарахованих витрат за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, залучення коштів від пов`язаних з банком особами в обсязі, що більше ніж на 2% перевищує обсяг коштів, залучених від фізичних осіб, який сформувався на кінець операційного дня доведення змісту рішення до відома Мегабанку;

- залучення коштів від фізосіб за відсотковими ставками (за відповідними валютами та строками), вищими ніж середньозважувані відсоткові ставки по банкам групи, до якої включено Мегабанк на відповідний рік згідно з рішенням НБУ;

- залучення строкових коштів від підприємств з державною та комунальною власністю в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій, що сформувався на кінець операційного дня доведення змісту цього рішення до відома Мегабанку.

У рішенні від 27.09.2018 НБУ вказав, що операційним результатом діяльності Мегабанку - без урахування доходу, отриманого від переоцінки об`єктів інвестиційної нерухомості - був збиток 10 млн грн. З огляду на це, регулятор дійшов висновку, що надходження є недостатніми для підтримання банком на потрібному рівні регулятивного капіталу: як зазначалося, враховуючи частку нерухомого майна в структурі активів Мегабанку, його уцінка може негативно вплинути на фінрезультат, розмір регулятивного капіталу та відповідно призвести до порушення нормативу Н2.

У рішенні від 28.12.2018 НБУ вказав, що операційним результатом діяльності Мегабанку з початку 2018 року станом на 11.12.2018 - без урахування доходу, отриманого від переоцінки об`єктів інвестиційної нерухомості та від модифікації фінансових активів - був збиток 24 млн грн.

При цьому значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) на 11.09.2018 становило 10,14%, а на 11.12.2018 - 10,2% (нормативна вимога - не менше 10%).

Задовольняючи позов Мегабанку, суди першої та апеляційної інстанції вказали, що показник нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу у позивача протягом спірного періоду перевищував законодавчо встановлений мінімум, а твердження Нацбанку про зниження цього показника ґрунтуються на припущеннях.

Верховний Суд теж дійшов до висновку, що на момент прийняття оскаржених рішень у НБУ “не було визначених нормативними актами підстав для застосування до АТ "Мегабанк" заходів банківського впливу” (цитата).

За даними Мегабанку, на 01.11.2019 його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 11,81%, а норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9; має бути не більше 25%) - 114,39%.

Мегабанк зауважує, що здійснює діяльність відповідно до Плану заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ, який був розроблений на строк до 01.07.2021 та погоджений рішенням правління НБУ від 28.12.2018.

Нагадаємо, за результатами торішнього стрес-тесту НБУ (проводився на основі фінпоказників на 01.01.2018) Мегабанк до 01.04.2019 за базовим макроекономічним сценарієм мав покрити дефіцит капіталу на 840 млн грн.

Як констатував Мегабанк, на дату підписання звітності за 2018 рік (22.04.2019) ним були вжиті такі заходи:

- знижено обсяг кредитного ризику на 600 млн. грн. за рахунок погашення заборгованості та/або прийняття додаткового забезпечення;

- статутний капітал збільшено на 130 млн грн;

- отримано рішення уповноважених органів кредиторів про надання банку субординованого кредиту в сумі 4 млн. евро (121 млн. грн. в еквіваленті станом на 22.04.2019 р.) від компанії Triodos Investment Management B.V. та про конвертацію старшого кредиту WBC в сумі 4,5 млн. доларів США (121 млн. грн. в еквіваленті станом на 22.04.2019 р.) в субординований кредит від OPIC.

“Загалом банк забезпечив покриття у зазначений строк потреби в капіталі, яку визначено за результатами стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм”, - констатував Мегабанк.

За несприятливим макросценарієм потреба Мегабанку в капіталі станом на кінець 2018 року склала 2,69 млрд грн, яку має бути компенсовано до кінця 2019 року.

“Частково її було компенсовано за рахунок зменшення обсягу кредитного ризику та змін в структурі активів та капіталу на суму 968 млн грн та внесків до статутного капіталу на 130 млн грн. Залишок потреби у капіталі за негативним сценарієм на суму 1 590 млн. грн. Банк планує компенсувати до кінця 2019 року за рахунок подальшого зниження кредитного ризику шляхом збільшення додаткового забезпечення за кредитами, зміни валюти кредитів, залучення субординованого боргу та інших чинників”, - зазначав раніше Мегабанк.

Про фінмонівський штраф 6,2 млн грн, накладений Нацбанком на Мегабанк, а також про супровідне розслідування правоохоронців, - тут і тут.