Валютні резерви НБУ в листопаді зросли на 2,5%

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, на 1 грудня 2019 року його валютні резерви становили 21,93 млрд дол. У листопаді вони зросли на 2,5%.

Як зауважує Нацбанк, збільшення обсягу резервів зумовлене насамперед збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку, і загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники.

По-перше, операції НБУ. Попри суттєве уповільнення припливу іноземного капіталу в державні облігації, порівняно з попередніми місяцями, пропозиція валюти на ринку залишалася значно більшою ніж попит за рахунок суттєвих продажів валюти експортерами. Це дало змогу Нацбанку поповнити резерви на 897,8 млн дол. (чиста купівля). Зокрема, було куплено 777,8 млн дол.за єдиним курсом і 120,0 млн дол шляхом вибору найкращого курсу. Інтервенцій з продажу валюти Національний банк упродовж місяця не проводив.

По-друге, операції уряду з управління державним боргом. Загалом на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 644,7 млн дол. З цієї суми 425,5 млн євро сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), 9,2 млн дол – за єврооблігаціями (ОЗДП). Крім цього, 84,4 млн дол спрямовано на виконання зобов’язань Уряду та Національного банку перед МВФ. Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями на користь уряду 304,9 млн дол. США від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість зменшилася на 29,6 млн дол. США (в еквіваленті).

"Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - зауважує НБУ.