"Укрпошта" стане квазібанком: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні

Все про економіку та фінанси

19 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв`язку", проти якого виступав НБУ.

Законопроект запроваджує систему поштових рахунків, вводить термін "поштовий рахунок", визначає перелік фінансових послуг, які зможе надавати «Укрпошта», серед яких відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуск та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Згідно з документом, поштові рахунки відкриваються національним оператором поштового зв’язку для юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів “з метою здійснення розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також інших розрахунків, пов`язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності та для зберігання коштів”.

Порядок відкриття та обслуговування поштових рахунків, а також надання національним оператором поштового зв’язку окремих фінансових послуг, визначених законодавством, встановлює НБУ, йдеться в законопроекті.

"Фізичні особи мають право відкривати на договірній основі поштові рахунки для зберігання коштів і здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та законодавства.

Юридичні особи мають право відкривати поштові рахунки для здійснення всіх видів розрахункових операцій у порядку, встановленому Національним банком України.

Порядок відкриття поштових рахунків національним оператором поштового зв’язку визначається Законом України «Про банки і банківську діяльність», іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Кошти, залучені на поштові рахунки на визначений договором поштового вкладу строк, можуть на такий само строк розміщуватись національним оператором поштового зв’язку у будь-яких банках України у порядку, встановленому Національним банком України”, - йдеться в законопроекті.

У документі констатується, що за договором поштового вкладу одна сторона (національний оператор поштового зв’язку), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

“Поштові вклади, залучені національним оператором поштового зв’язку, прирівнюються до банківських вкладів.

Вимоги цього Закону, які регулюють правовідносини, пов’язані з банківським вкладом (депозитом), банківським рахунком, застосовуються до правовідносин, що виникають з договору поштового вкладу та договору на розрахункове обслуговування, що укладається з національним оператором поштового зв’язку.

Виведення з ринку національного оператора поштового зв’язку здійснюється відповідно до передбаченої цим Законом процедури виведення з ринку неплатоспроможних банк”, - зауважується в законопроекті.

Ним встановлюється, що як і банківські депозити, вклади на поштових рахунках, відкритих національним оператором поштового зв’язку, “гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України”.

“Державне регулювання діяльності національного оператора з надання фінансових послуг є складовою грошово-кредитної політики та політики регулювання фінансового сектору, які впроваджуються відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та інших законодавчих актів.

Національний банк України здійснює регулювання діяльності національного оператора з надання ним фінансових послуг відповідно до Закону України "Про Національний банк України", цього Закону та інших законодавчих актів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, не регулює діяльність національного оператора з надання ним фінансових послуг”, - йдеться в законопроекті.

Він визначає, що національний оператор, в порядку та на умовах, визначених Нацбанком, з урахуванням обмежень визначених законодавством, може провадити:

- надання окремих фінансових послуг, в тому числі, відкриття та обслуговування поштових рахунків;

- здійснення валютообмінних операцій;

- емісію електронних платіжних засобів для обслуговування поштових рахунків;

- залучення поштових вкладів (депозитів) від фізичних та юридичних осіб.

“Національний оператор може здійснювати діяльність кредитного посередника відповідно до Закону України «Про споживче кредитування».

Національний оператор має право здійснювати діяльність щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в порядку, встановленому Національним банком України для національного оператора поштового зв’язку”, - йдеться в законопроекті.