У ВР зареєстрували законопроект "Про виконавче провадження"

Все про економіку та фінанси

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №3726 "Про виконавче провадження".

Згідно з пояснювальною запискою, документ враховує пропозиції Асоціації приватних виконавців України, Асоціації правників України, Незалежної асоціації банків України, Ради бізнес-омбудсмена, Американської торговельної палати в Україні, Проекту Європейського Союзу «Pravo-Justice», Програми Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».

Як зазначається, законопроект передбачає "системний перегляд застарілих та стримуючих розвиток норм чинних законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» з подальшим їх оновленням та лібералізацією в межах нової редакції об’єднаного проекту Закону «Про виконавче провадження».

Як зазначається, документом передбачено (нижче - цитата):

"- перегляд ролі суду у виконавчому провадженні з метою забезпечення, а не перешкоджання виконанню, зменшуючи можливість для недобросовісних боржників, зловживаючи своїми процесуальними правами, використовувати суди для затягування виконання та уникати його;

- перегляд регуляторної ролі Мінюсту, з метою забезпечення професії приватних виконавців більшою незалежністю від надмірного державного контролю, а саму регуляторну функцію перетворити на сервісну, зокрема проводити планові перевірки приватних виконавців з метою підвищення стандартів роботи приватного виконавця;

- розвиток самоврядування приватних виконавців шляхом передачі Асоціації приватних виконавців України частини функцій (а в рівній мірі і відповідальності за кадровий корпус приватних виконавців), які на сьогодні здійснює Мін’юст, а саме – функції з початкової підготовки та підвищення кваліфікації приватних виконавців;

- зрівняння процесуальних статусів державного і приватного виконавців з метою забезпечення виконання рішень судів, що стосуються державних органів та державних компаній, або забезпечення права діяти на користь державного клієнта, зокрема у разі стягнення адміністративних штрафів;

- розширення повноважень помічників приватних виконавців з метою надання їм права виконувати окремі виконавчі дії та забезпечувати можливість створення ефективної бізнес-практики;

- забезпечення більш прозорого та справедливого дисциплінарного процесу з метою забезпечення якості діяльності приватних виконавців та унеможливити покарання тих, хто виконує свою роботу, зокрема через зміну ролі та процедур діяльності Дисциплінарної комісії приватних виконавців;

- застосування інституту цивільного законодавства «сплата відсотків за користування чужими коштами», що зробить невигідним уникання боржника від виконання рішення;

- підвищення ефективності виконавчого провадження шляхом його автоматизації, зокрема через удосконалення Автоматизованої системи виконавчих проваджень та запровадження належної системи автоматизованого арешту та списання коштів з банківських рахунків боржників з необхідними запобіжниками (наприклад, мінімальні захищені суми та інше);

- удосконалення порядку виконання рішень немайнового характеру з метою унеможливлення уникнення боржником від виконання свого обов’язку, встановленого судом, у тому числі у випадку, коли боржником є державний орган або його посадова особа;

- забезпечення прозорого процесу продажу майна боржника.

Пропонується запровадити підхід, відповідно до якого Міністерство юстиції України розробку окремих своїх актів здійснює у співпраці та за погодженням з Асоціацією приватних виконавців.

З метою забезпечення прозорості та об’єктивності процедури доступу до професії приватного виконавця пропонується внести уточнення до діючого закону в частині забезпечення автоматизованого складання кваліфікаційного іспиту кандидатами у приватні виконавців.

З метою розвитку організаційних форм здійснення діяльності приватних виконавців, як представників незалежної правової професії, пропонується передбачити у законі можливість створювати юридичні особи у формі Бюро приватного виконавця та Об’єднання приватних виконавців.

З метою узгодження пропонованих змін з пов’язаними законами, до них також внесено відповідно зміни".

Як зазначається, за даними Мін’юсту, у 2019 році розмір стягнутої за цей період заборгованості склав лише 20,7 млрд. грн. В той же час, нестягнутою залишилась заборгованість на загальну суму 770 млрд. грн. Загальна сума боргу, невиплаченого за судовими рішеннями складає більше однієї четвертої річного ВВП України. Тобто реальний рівень виконання в Україні на сьогоднішній день становить 2,6%.

Більшу частину від загальної суми боргу, невиплаченого за судовими рішеннями в розмірі 796,8 млрд. грн, складає заборгованість державного сектору, включаючи державні підприємства.

Наразі в Україні здійснюють свою діяльність більш як 220 приватних виконавців (і близько 300 помічників приватних виконавців).

За показниками 2019 року ефективність приватної системи примусового виконання рішень за критерієм суми коштів стягнутого боргу більш ніж вдвічі перевищує аналогічний показник державної системи примусового виконання рішень (5,8% проти 2,3%). У середньому розрахунку ефективність одного приватного виконавця за аналогічним показником більш як в 5 разів перевищує ефективність одного державного виконавця (19,5 млн. грн. проти 3,7 млн. грн.).

Разом з тим, як зауважується, чинний Закон містить низку обмежень для діяльності приватного виконавця, серед яких заборона займатися виконанням рішень, за якими боржником є держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, інше.

Окрім того, повноваження помічника приватного виконавця на сьогодні зводяться до функції ведення діловодства, що не відповідає моделі приватного виконання, які успішно функціонують в країнах з розвиненим інститутом приватного виконання. Проте, кваліфікаційні вимоги до помічника приватного виконавця на сьогодні такі ж як і вимоги до державного виконавця.

"Кількість приватних виконавців зростає дуже повільно (трохи більше 10% відсотків на рік). Через довільне притягнення до дисциплінарної відповідальності найефективніших приватних виконавців (майже завжди на вимогу впливового кредитора, якому довелося сплатити борг), Міністерству юстиції не вдалося створити середовище для залучення достатньої кількості нових кваліфікованих кандидатів, які потрібні професії (усі рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців про припинення діяльності приватного виконавця, скасовуються судами, у тому числі вищих інстанцій). Як результат, багато молодих українських юристів досі не прагнуть приєднатися до професії приватного виконавця і не розглядають її як можливість самостійного (вільного від адміністративного втручання), корисного та конкурентного кар’єрного шляху.

Представлений проект закону про виконавче провадження бере до уваги вищезгаданий соціально-економічний контекст, а також відповідні обґрунтовані дані. Крім того, він базується на європейських стандартах, таких як право на справедливий суд (стаття 6 ЄКПЛ), та кращих порівняльних практиках європейських країн, які характеризуються вищим рівнем довіри суспільства до судової системи, вищим рейтингом World Bank Doing Business та вищим рівнем зростання ВВП.

Крім того, проект закону про виконавче провадження бере до уваги рекомендації Ради Європи (РЄ), як частину загальних заходів в рамках рішень ЄСПЛ Іванов / Бурмич, та рекомендації щорічного форуму Ради Європи «Виконання рішень національних судів в Україні» щодо необхідності певного рівня “незалежності” виконавчої служби від політичного впливу, як передумови більш ефективної та дієвої системи виконання судових рішень.

Представлений проект закону також спрямований на поступову приватизацію виконавчої служби, що є загальним трендом у країнах Європи. В цілому, 23 країни ЄС мають повністю приватну або змішану системи, відповідно до даних CEPEJ. Усі нові країни-члени ЄС з пост-комуністичного табору, зокрема, мають повністю приватну або змішану (комбіновану приватну і державну) системи. Проект закону не є революційним для правової чи соціально-економічної системи України. Він нагадує, в першу чергу, про необхідність дотримання ключового принципу всіх цивілізованих країн, а саме, що всі рішення судів повинні виконуватись. Проект закону в першу чергу закликає до еволюційних змін з метою запровадження повноцінної «змішаної» системи виконання, яка на даний час досі не створена, незважаючи на численні обіцянки чи запевнення в тому, що це вже досягнуто з боку представників різних урядів", - резюмується в пояснювальній записці до законопроекту.