У ВР зареєстрували законопроект про ломбарди

Все про економіку та фінанси

Наприкінці грудня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №2674 "Про ломбарди та ломбардну діяльність". Одним з авторів документу вказаний глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з документом, ломбард – це фінансова установа, виключними видами діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів до одного року під заставу рухомого майна на визначений строк і під проценти та продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення.

Ломбард створюється у формі повного товариства або державного підприємства. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Ломбард набуває статусу фінансової установи після внесення запису (інформації) про нього до Державного реєстру фінансових установ в порядку, встановленому Уповноваженим органом.

"Слово „ломбард” та похідні від нього дозволяється використовувати у найменуванні лише ломбарду. Юридична особа, яка не є ломбардом, не має права використовувати у своїй назві, рекламі або іншій діяльності українською або іншими мовами слово „ломбард” або похідні від нього", - йдеться в законопроекті.

Статутний (складений) капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі 500 тис грн. У разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі 1 млн грн.

Передбачається, що власний капітал ломбарду не повинен бути меншим мінімального розміру статутного (складеного) капіталу ломбарду, встановленого цим законом. Якщо власний капітал ломбарду стає менше встановленого цим законом мінімального розміру статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов’язаний протягом наступного звітного кварталу привести розмір власного капіталу до вимог, встановлених цим законом. Невиконання ломбардом вимог цієї статті є підставою для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ відповідно до порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб – учасників ломбарду.

Надання ломбардом фінансових кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів і договорів застави, укладених у письмовій формі.

Ломбард надає фінансові кредити у національній валюті України – гривні, у готівковій або безготівковій формі.

Як зазначається, ломбард може здійснювати діяльність за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів у нежитлових приміщеннях, що належать ломбарду на правах власності або користування, призначених для надання фінансових послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна, та які відповідають таким вимогам:

- приміщення має бути розташовано у капітальній будівлі;

- забороняється розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах;

- площа приміщення, в тому числі спеціального місця зберігання заставленого майна, повинна складати не менш як п’ятнадцять квадратних метрів;

- приміщення повинно бути обладнано засобами охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереженням.

Контекст

За даними Нацкомфінпослуг, на 30.09.2019 було зареєстровано 333 ломбарди (на 30.09.2018 - 373) та 6 187 їх відокремлених підрозділів.

Їх активи в річному вимірі зросли на 1,2% - до 4,1 млрд грн, а статутнй капітал зменшився на 0,4% до 1,48 млрд грн.

Сума наданих кредитів під заставу за 9 місяців-2019 порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 11% до 13,7 млрд грн, а оціночна вартість майна, прийнятого в заставу, - на 7,8% до 16,1 млрд грн. Кількість наданих кредитів скоротилася на 0,4% до 8,93 млн.

Сума погашених кредитів - 13,35 млрд грн (+10,6%), у т.ч. за рахунок наданого в заставу майна - на 1,76 млрд грн (+47,6%).

Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів на 30.09.2019 становила 212,2%, що на 2,1 відсоткові пункти менше ніж на 30.09.2018.

Найбільшу частку становлять кредити, надані під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 76,4%. Під заставу побутової техніки - 22,9%, під заставу автомобілів - 0,1%, нерухомості - 0,04%.

Середній розмір кредитів за 9 місяців 2019 року - 1 536 грн (+11,5% у річному вимірі).