Суди скасували претензії податківців до "спадкоємця" БМ Банку на 53 млн грн

Все про економіку та фінанси

06.10.2020 Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 21.05.2020 (в справі №640/17582/19), яким було задоволено позов АТ “БМ-2018” (правонаступник БМ Банку) та скасовано податкові повідомлення-рішення від 27.06.2019, якими компанії в т.ч. збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток на 53,2 млн грн (з урахуванням штрафів) та зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 265,6 млн грн.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року виключив БМ Банк з реєстру банків після відкликання банківської ліцензії БМ Банку “у зв`язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи”. Тоді ж установа була перейменована на АТ “БМ-2018” (наразі - в стані припинення), будучи правонаступником прав та обов`язків БМ Банку.

Згідно з судовими матеріалами, за оцінками ДПС, підприємство занизило податкові різниці на 502,2 млн грн, як наслідок завищено збитки на 265,6 млн грн та занижено об`єкт оподаткування на 236,6 млн грн і відповідно занижено податок на прибуток на суму 42,6 млн грн.

Податківці, зокрема, констатували, що втрата статусу банку та відсутність ліцензії на здійснення фінансових послуг призвела до втрати права "БМ-2018" нараховувати та стягувати проценти за кредитними договорами, а тому компанія мала провести модифікацію фінансових активів шляхом припинення визнання фінансових активів у вигляді кредитів у зв`язку з припиненням договірних прав на отримання процентів з наступним визнанням модифікованих фінансових активів у вигляді дебіторської заборгованості. Як наслідок, запевняли фіскали, "БМ-2018" мало розформувати резерв й відобразити збільшення фінрезультату на суму витрат на створення резерву сумнівних боргів.

Натомість суд першої інстанції, задовольняючи позов “БМ-2018”, послався на лист Нацкомфінпослуг, з якого випливало, що після виключення БМ Банку з реєстру банків його правонаступник ("БМ-2018") не втратив право стягувати нараховані відсотки за кредитними договорами, а тому “відсутні підстави для припинення визнання таких фінансових активів у вигляді кредитів у зв`язку з припиненням договірних прав на отримання процентів з наступним визнанням фінансових активів у вигляді дебіторської заборгованості” (цитата).

“Перекласифікація активу здійснюється тоді і лише тоді, коли змінюється бізнес-модель управління фінансовими активами (п. 4.1.4 МСФЗ 9).

При цьому, приписами МСФЗ 9 не передбачено обов`язку суб`єкта господарювання у зв`язку з відкликанням ліцензії або припинення чинності інших дозвільних документів проводити списання, перекласифікацію або модифікацію фінансового активу, що стало б наслідком розформування вже сформованого резерву та формування нового резерву сумнівних боргів на таку ж саму суму.

Також позивачем не понесено витрат на створення резерву сумнівних боргів, а відповідачем не доведено протилежне належними, допустимими і достатніми доказами, а отже відсутній обов`язок зі збільшення фінансового результату на суму витрат на його створення”, - йшлося в рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 21.05.2020.

Шостий апеляційний адмінсуд теж констатував, що оскільки “у позивача з підстав відкликання банківської ліцензії права на грошові потоки за кредитами не припинилися, то відсутні підстави для припинення визнання таких фінансових активів у вигляді кредитів у зв`язку з припиненням договірних прав на отримання процентів з наступним визнанням фінансових активів у вигляді дебіторської заборгованості за підпунктом "а" пункту 3.2.3 МСФЗ 9” (цитата).