Суд скасував штраф, який НБУ наклав на банк "Альянс" за неоднозначні операції з ОВДП

Все про економіку та фінанси

10 червня Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов банку “Альянс” до НБУ в справі №640/15680/19 та скасував рішення Нацбанку від 08.08.2019 про накладення штрафу на позивача за порушення в сфері фінмоніторингу в розмірі 2,6 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, НБУ за результатами перевірки виявив ознаки участі банку у проведенні фінансових операцій, “характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов`язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо)” (цитата).

Як зазначається, у період з 03.08.2017 до 26.06.2018, здійснивши купівлю-продаж одних і тих же ОВДП на 2,5 млрд грн (у т.ч. з купівлі ОВДП на 1,22 млрд грн та продажу цих же ОВДП на 1,28 млрд грн), 16 фізосіб - клієнтів банку отримали інвестиційний прибуток у розмірі 57,75 млн грн. Причому 97,7% таких коштів (56,4 млн грн) отримані фізичними особами у готівковій формі у касі банку.

Як констатується, перевірка, проведена Нацбанком, виявила, що

- ОВДП були придбані фізичними особами за ціною, нижчою їх справедливої вартості;

- продаж ОВДП здійснювався за ціною, що наближена або вища їх справедливої вартості;

- фінансові операції з купівлі-продажу ОВДП здійснювалися за «процедурою Групового звіту» (укладення біржових контрактів, зобов`язання за якими забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов`язань за біржовими контрактами цього ж Групового звіту).

Також зазначено, що серед фізосіб є клієнти банку, які є близькою особою національного публічного діяча; в минулому був національним публічним діячем; має у власності нерухомість, частиною якої згідно з щорічною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, безоплатно користується національний публічний діяч; є помічником-консультантом народного депутата України VIII скликання; займали посади заступника голови правління банку та радника голови правління банку.

“За наявною у НБУ інформацією, купівля ОВДП за замовленнями фізичних осіб здійснювалася на біржі. Продаж ОВДП на біржі здійснювався юридичними особами, які внаслідок таких дій отримували інвестиційний збиток в той час, як фізичні особи внаслідок подальшого продажу ОВДП отримували інвестиційний прибуток”, - йдеться в судових матеріалах.

Також зауважується, що в банку на підставі ухвали суду, винесеної в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів, передбачених частиною другою статті 2053 та частиною третьою статті 2094 Кримінального кодексу України, проведено обшук та вилучені документи.

“Відповідно до змісту ухвали, впродовж 2017-2018 років службові особи, зокрема, банку, діючи за попередньою змовою зі службовими особами, зокрема, ПАТ «Фондова Біржа ПФТС», інших брокерів та фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу ОВДП (в тому числі ОВДП, які використовувалися у ризикових операціях), в режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов`язань), що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в особливо великому розмірі (в сумі понад 86 млн. грн.), що одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто злочин, передбачений частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України”, - йдеться в судових матеріалах.

За оцінками НБУ, “невжиття банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму з використанням послуг банку, що призвело до здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також наявність репутаційного та юридичного ризиків, що негативно впливають на діяльність банку, а отже створюють загрозу інтересам вкладників та іншим кредиторам банку, свідчить про неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, високий ризик використання банку під час проведення зазначених фінансових операцій для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” (цитата).

Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправним рішення НБУ про накладення штрафу на банк “Альянс”, виходячи в т.ч. з такого (нижче - цитата з рішення суду від 10.06.2020):

"Твердження у спірному рішенні про наявність репутаційних та юридичних ризиків, що негативно впливають на діяльність банку не є за висновком суду достатнім обґрунтуванням наявності загрози інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, оскільки, по-перше, відповідач обмежився лише загальною фразою без конкретизації причинно-наслідкових зв`язків між встановленими відповідачем обставинами та їх можливими наслідками, по-друге, є лише припущенням відповідача та, відповідно, грубим порушенням принципу обґрунтованості рішення суб`єкта владних повноважень.

Крім того, відповідачем не наведено чітких критеріїв, за якими зроблено висновок саме про ризикову діяльність АТ «Банк Альянс» з наведенням конкретних правових норм, на підставі яких можна встановити, що здійснення клієнтами банку таких операцій є ризиковою діяльністю банка.

Судом також враховується, що ні в Довідці, ні в спірному рішенні не наведено жодного факту про те, що фінансовий стан зазначених клієнтів не оцінений належним чином та не наведено доказів, що можуть давати підстави вважати, що зазначені клієнти не мали можливості здійснювати фінансові операції з ОВДП на відповідні суми.

<...> Операції з купівлі-продажу ОВДП клієнтами АТ «Банк Альянс» не носили в собі ризик завищення або заниження ціни.

<...> Як обґрунтовано за висновком суду стверджує позивач, лише один клієнт банку відноситься до близької особи національного публічного діяча, яка з метою уникнення корупційних ризиків виявлена банком. При цьому, клієнт не приховував факт зв`язаності та надав до банку всі необхідні підтверджуючі документи (анкети опитувальники, документи, що підтверджують джерела походження коштів тощо).

Більше того, позивач зазначає, що приділив особливу увагу операціям такого клієнта, про що свідчить інформація у вигляді витягу з реєстру фінансових операцій (т. 9 а.с. 204), що надані до спеціально уповноваженого органу за відповідними кодами ознак обов`язкового фінансового моніторингу, зокрема, щодо клієнта з високим рівнем ризику, а також, з метою приділення особливої уваги в частині операцій з ОВДП, за кодом внутрішнього фінансового моніторингу « 900».

<...> Стосовно ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 21.09.2018 у справі №761/36015/18.

З пояснень представника позивача встановлено та не заперечується відповідачем, що вказана ухвала отримана АТ «Банк Альянс» 12.10.2018, тобто вже після того, як фінансові операції зазначених клієнтів було проведено, що виключає можливість будь-яким чином її врахувати.

Разом з тим, суд вважає обґрунтованим твердження позивача, що клієнти банку не є фігурантами зазначеного кримінального провадження.

Крім того, сам по собі факт порушення кримінальної справи за фактом вчинення певних злочинів не може слугувати належним доказом здійснення ризикової діяльності банком.

<...> Позивач не зобов`язаний спростовувати те, що на думку відповідача юридичні особи отримали інвестиційний збиток, що також виходить за межі розсудливості та розумності.

Однією з ключових ознак господарської діяльності є її вчинення на власний ризик, а відтак юридичні особи самостійно, на власний ризик, вільно здійснюють свою господарську діяльність, і лише вони обирають шляхи, напрями та способи здійснення такої діяльності, самостійно вирішують економічну обґрунтованість та зваженість тих чи інших заходів, збитковість чи ні тих чи інших операцій, у зв`язку з чим, а також враховуючи, що відповідач не наділений повноваженнями вирішувати за суб`єкта господарювання у процесі здійснення ним відповідної діяльності, або надавати поради що і яким чином необхідно робити, висновок НБУ щодо збитковості, доцільності, обґрунтованості тощо тих чи інших заходів, господарських операцій тощо є хибним та не ґрунтується на вимогах чинного законодавства України.

За таких обставин, суд не приймає зазначені представником відповідача доводи до уваги.

<...> Суд вважає, що відповідачем не доведено, з посиланням на допустимі та достатні докази, наявність у діях АТ «Банк Альянс» ознак ризикової діяльності, яка б могла завдати шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку".

За даними НБУ, на 01.01.2020 найбільшим акціонером банку "Альянс" (89,3% акцій) був Олександр Сосіс.