Стрес-тест: 18 банкам за кризовим сценарієм потрібна докапіталізація на 74 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Згідно з результатами щорічної оцінки стійкості банків, яку проводив НБУ з травня 2019 року, банківський сектор є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов, "проте низка великих банків мають посилити свою стійкість на випадок жорсткої кризи" (цитата).

У рамках оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 банків додатково проходили стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості Національний банк визначив для низки банків потребу в капіталі. Вона виникає, якщо розраховане значення нормативу достатності капіталу банку на етапі оцінки якості активів чи на етапі стрес-тестування за базовим та несприятливим сценаріями виявиться нижче за встановлені регулятором мінімальні вимоги. Горизонт стрес-тесту – 3 роки.

"Оцінка якості активів, проведена незалежними аудиторами, підтвердила, що загалом банки правильно відображають кредитний ризик за активами. Здійснені аудиторами коригування розміру кредитного ризику та капіталу майже для усіх банків були мінімальними і обумовлювалося переважно технічними помилками у інформаційних системах банків. Для одного банку було встановлено потребу у капіталі за результатами оцінки якості активів, проте цей банк усунув цю потребу станом на сьогодні.

Водночас серед установ, які проходили стрес-тестування, для низки банків виникає потреба у капіталі. Так, за базовим макроекономічним сценарієм для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн. За несприятливим макроекономічним сценарієм ці ж установи, а також ще 7 банків потребуватимуть вже 73,8 млрд грн", - констатує НБУ.

Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова під час брифінгу зауважила, що "порівняно великі обсяги докапіталізації за базовим та негативним сценарієм в основному (на 85%, - ред.) сформовані за рахунок п`яти банків, по яких на сьогодні ми не бачимо загроз і проблем" (цитата).

За її словами, одного банку "вже просто не існує" (Укрсоцбанк, - ред.). Ще два - це російські банки, "один з яких скорочує діяльність (Промінвестбанк, - ред.), інший вже вирішив проблеми (Сбербанк, - ред)". Інші два - це держбанки (може йтися про Ощадбанк і Укрексімбанк, з огляду в т.ч. на торішні результати стрес-тесту, - ред.), "де ми чітко бачимо, що якщо активізувати роботу з проблемними активами і якщо Мінфін прийме пропозицію та зменшить обсяги прибутку, які перераховуються за підсумками року до бюджету, то ці банки зможуть обійтися без докапіталізації, більше того, вони зможуть підвищити ефективність своєї роботи, яка не є задовільною" (цитата).

Без врахування цих п`яти банків потреба в капіталі решти фінустанов за базовим сценарієм - 5 млрд грн, за негативним - 12 млрд грн.

Негативний макросценарій передбачав зниження ВВП на 4% та девальвацію гривні на третину.

Як зауважує Нацбанк, потреба банків у капіталі в значній мірі обумовлено амортизацією застави, тобто поступовим виключенням застав за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику. Відтак для забезпечення їх стійкості в умовах гіпотетичної кризи, для таких установ діє вимога у дотриманні вищих за мінімальні рівнів достатності капіталу.

Банки, капітал яких за результатами стрес-тестування опускався нижче встановленого мінімального рівня, для підвищення власної стійкості повинні будуть дотримуватися визначених Нацбанком вимог з достатності капіталу або ж здійснити заходи для зниження профілю ризиків, тобто виконати реструктуризацію. Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфелю, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес моделі. У разі реалізації таких заходів вимоги можуть бути пом’якшені або ж скасовані.

Строк виконання вимог – до кінця вересня 2020 року.

Як додає НБУ, особливістю цьогорічного стрес-тестування стала прискіплива увага до портфеля споживчих кредитів. Оцінка стійкості виявила, що не усі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику. Вони суттєво недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфелю у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Такі висновки регулятора мають бути враховані банками.

НБУ зауважує, що продовжуватиме проведення щорічної оцінки якості активів та стрес-тестування. Макросценарії для стрес-тестування будуть змінюватись таким чином, щоб виявити вразливі точки банківського сектору і окремих банків. Водночас ті банки, які за результатами стрес-тестування цього та попереднього років не потребували додаткового капіталу, у 2020 році не проходитимуть стрес-тестування. Вони проходитимуть лише оцінку якості активів.

Детальна інформація про результати проходження оцінки стійкості у розрізі банків буде оприлюднена на сайті Національного банку наприкінці грудня 2019 року.

Довідково.

Оцінка стійкості проводиться Національним банком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім «Розрахункового центру», який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора.

Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на початок цього року. Стрес-тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями – базовим на несприятливим.

За результатами оцінки стійкості для банків визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано таким чином, щоб забезпечити виконанням банками мінімальних вимог Н2 та Н3 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному горизонті тривалістю три роки (до 2021 року включно).