Сбербанк скоротив відрахування в резерви в 4 рази, попри "резервні" заклики НБУ

Все про економіку та фінанси

Сбербанк за перше півріччя декларує прибуток 25,2 млн грн (за 6 місяців 2019 року був збиток 297,75 млн грн).

Витрати на формування резервів становили 294,9 млн грн (за 6 місяців-2019 - 1,24 млрд грн).

Активи банку зросли до 28,5 млрд грн (з 27,8 млрд грн на початок року), водночас кредитний портфель зменшився до 11,06 млрд грн (з 11,57 млрд грн на початок року).

На 01.07.2020 Сбербанк декларував показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на рівні 55,96% (вимога НБУ - не менше 10%).

Нагадаємо, в червні НБУ наголошував банкам, що відповідно до МСФЗ 9, фінансові установи мають завчасно реагувати на погіршення макроекономічних прогнозів збільшенням обсягу резервів. Водночас, підкреслював регулятор, перші місяці кризи чітко свідчать, що банки ігнорують зміну макроекономічних умов і не поспішають підвищувати оцінки очікуваних кредитних збитків. Натомість поточна криза в економіці мала б призвести “до зростання оцінок очікуваних збитків, а отже, і резервів за кредитами” (цитата).

“Банки мали відобразити це у фінансовій звітності уже за І квартал 2020 року. На практиці банки майже не змінили оцінки параметрів очікуваних збитків порівняно з початком року. Низка установ навіть дещо їх поліпшила. Це суперечить загальній логіці впливу макроумов на кредитний ризик, яка підтверджується спостереженнями вже у квітні і травні. Тож банки повинні суттєво переглянути свої підходи до визначення параметрів очікуваних збитків", - підкреслював НБУ.