Рада НБУ спонукає правління НБУ включити друкарський верстат і купувати ОВДП

Все про економіку та фінанси

Рада НБУ скасувала пункти свого рішення від 13.07.2018 "Про Стратегію монетарної політики Національного банку України", якими Нацбанк було зобов`язано

- "продовжити утримуватися від проведення операцій, що можуть мати ознаки прямої або непрямої підтримки бюджетних видатків";

- "утримуватись від здійснення операцій з купівлі державних цінних паперів, а також встановити параметри щодо верхньої межі обсягу державних цінних паперів в портфелі Національного банку України".

“Акцентувати увагу Правління Національного банку України на доцільності створення макроекономічних передумов пом’якшення наслідків рецесії в рамках збереження цінової та фінансової стабільності. У тісній координації з Урядом запровадити всі можливі заходи та дії, спрямовані на підтримку економіки та населення у кризовий період. Зосередити увагу на безперебійному функціонуванні банківської та платіжної систем України”, - йдеться в рекомендаціях ради НБУ.

Нагадаємо, 20 березня глава правління НБУ Яків Смолій заявив, що Нацбанк не планує збільшувати свій портфель ОВДП.

“Закон про Національний банк прямо і опосередковано забороняє кредитування уряду. Ми поки що чи взагалі не розглядаємо таку можливість викупу ОВДП до портфелю НБУ. Сьогодні в портфелі НБУ знаходяться ОВДП на понад 300 млрд грн. Це результати попередніх років і ми не плануємо повторювати помилки, які були допущені раніше”, - зауважив Я. Смолій.

За його словами, “сьогодні всі центральні банки сконцентрували свою роботу на тому, щоб дати імпульс для відновлення зростання економіки і при цьому зберегти фінансову та цінову стабільність” (цитата).

Крім того, в правління Нацбанку вказували на високий рівень ліквідності в банківській системі, що може спонукати банки купувати ОВДП в разі підвищення їх дохідності.

P.S.

Рада НБУ зробила й низку інших рекомендацій для правління НБУ, в т.ч.

- розглянути можливість запровадження цільового довгострокового рефінансування банків з метою кредитування інвестиційних проєктів, суб’єктів малого та середнього бізнесу та розширити перелік активів, що можуть виступати забезпеченням за такими кредитами рефінансування;

- знизити норму обов’язкового резервування банків для валютних коштів з метою їх залучення та утримання в банківській системі України;

- обґрунтувати середньостроковий таргет інфляції на рівні, що достатньої мірою враховує шоки, пов’язані із епідемією коронавірусу, дію чинників, що перешкоджають повноцінному функціонуванню трансмісійного механізму грошово-кредитної політики (нерозвиненість фінансових ринків, товарних ринків, ринку праці тощо), а також враховують емпіричний досвід країн з ринками, що формуються, які відновлювалися після структурних шоків;

- оперативно визначити та доповісти раді НБУ про можливі обсяги проведення операцій НБУ з ОВДП на вторинному ринку цінних паперів, які не будуть нести загрози для забезпечення фінансової стабільності та провести аналіз впливу цих операцій на показники зовнішньоекономічної стійкості та соціально-економічного розвитку України;

- розглянути можливість розширення критеріїв прийнятності застави за кредитами екстреної підтримки ліквідності;

- розглянути можливість тимчасового зниження нормативу коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR).

- підготувати план дій на випадок раптового відпливу капіталу, включно із можливістю упровадження обмежень на рух капіталу, у тому числі обов’язкового продажу валютної виручки на міжбанківському валютному ринку України та скорочення граничного строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Рекомендації Кабміну: 

- розширити перелік учасників первинних аукціонів з розміщення ОВДП шляхом залучення до участі в них небанківських фінансових установ;

- провести аналіз процедур продажу ОВДП населенню та вжити заходів щодо їх спрощення;

- розглянути можливість випуску цільових ОВДП для реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів, визначених урядом України.

Рекомендації Кабміну та НБУ: 

- забезпечити узгодженість прогнозних значень обмінного курсу гривні, що використовуються Нацбанком та Міністерством фінансів в рамках підготовки змін до держбюджету на 2020 рік;

- координувати діяльність Нацбанку щодо мобілізації ліквідності банківської системи (операції з депозитними сертифікатами) з діяльністю Мінфіну щодо фінансування дефіциту бюджету, враховуючи критичну потребу державного сектору у залученні позичкових коштів.

P.P.S.

3 квітня глава ради НБУ Богдан Данилишин оприлюднив коментар, у якому зауважив, що рада НБУ не дозволяла "емісію гривні чи якісь інші екстраординарні заходи" (цитата):

"Хочу сказати, що це повна нісенітниця, Рада навіть немає повноважень для розгляду таких питань. Рада НБУ в межах свої повноважень скасувала окремі свої рішення, що бути актуальні в 2018 році та втрачають актуальність в час, коли Уряди і Центральні Банки всіх країн світу приймають досить жорсткі заходи для захисту населення і економіки своїх країн. Якщо і дальше проводити таку жорстку монетарну політику, яка проводилась до останнього часу – то ми можемо взагалі одержавити ситуацію – коли без належних темпів економічного розвитку банківська система почне занепадати навіть з теперішнім запасом її міцності.

В даний час є суттєвий попит на 2 складові: 1. Розширення операцій НБУ на вторинному ринку ОВДП, ще не означає що операції повинні збільшувати портфель ОВДП у власності НБУ, але такі операції можуть збільшити ліквідність ринку ОВДП. 2. Є попит на обмін ОВДП - наприклад нерезиденти можуть хотіти обміняти ОВДП гривневі на валютні, а банк хоче обміняти індексні на звичайні і т.д. Цей обмін може забезпечувати як НБУ, так і Мінфін, у обох інституцій тепер немає меж чи якихось заборон в рамках чинного законодавства. Рішення Ради НБУ дають свободу дій Правлінню Нацбанку не тільки ховатися за політику таргетування інфляції, а використовувати всі форми і методи грошово-кредитної політики. Це рішення не передбачає фінансування бюджету, а операції НБУ на вторинному ринку можуть бути спрямовані на покращення привабливості та ліквідності ринку ОВДП без суттєвого збільшення ОВДП на балансі НБУ.

Рада рекомендує розглянути можливість запровадження цільового довгострокового рефінансування банків з метою кредитування інвестиційних проектів, суб’єктів малого та середнього бізнесу та розширити перелік активів, що можуть виступати забезпеченням за такими кредитами рефінансування; знизити норму обов’язкового резервування банків для валютних коштів з метою їх залучення та утримання в банківській системі України; обґрунтувати середньостроковий таргет інфляції на рівні, що достатньої мірою враховує шоки, пов’язані із епідемією коронавірусу, дію чинників, що перешкоджають повноцінному функціонуванню трансмісійного механізму грошово-кредитної політики (нерозвиненість фінансових ринків, товарних ринків, ринку праці тощо), а також враховують емпіричний досвід країн з ринками, що формуються, які відновлювалися після структурних шоків.

Серед рекомендацій Уряду Рада НБУ акцентує увагу на удосконалення функціонування ринку державних цінних паперів: зокрема - розширити перелік учасників первинних аукціонів з розміщення ОВДП шляхом залучення до участі в них небанківських фінансових установ; провести аналіз процедур продажу ОВДП населенню та вжити заходів щодо їх спрощення; розглянути можливість випуску цільових ОВДП для реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів, визначених Урядом України".