Рада НБУ оцінила роботу правління Нацбанку в 2020 році

Все про економіку та фінанси

Рада НБУ повідомляє, що 23 лютого на своєму засіданні заслухала звіт правління Нацбанку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2020 році.

Як зазначається, Рада НБУ вирішила:

- визнати діяльність Правління щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2020 році такою, що уможливила досягнення інфляцією цільового діапазону 5+/-1% у грудні 2020 року, та була спрямована на забезпечення виконання цілі грошово-кредитної політики з підтримки цінової стабільності в Україні на горизонті монетарної політики;

- визнати діяльність Правління такою, що сприяла забезпеченню фінансової стабільності, в тому числі стабільності банківської системи та небанківського фінансового сектору, в межах повноважень Національного банку;

- визнати діяльність Правління такою, що у цілому сприяла створенню передумов для відновлення економіки після жорстких карантинних обмежень у ІІ кварталі 2020 року;

- визнати, що стримуючими факторами для підвищення кредитної активності з метою забезпечення сталого економічного зростання залишаються значні структурні ризики кредитування реального сектору економіки та ефект витіснення кредитування з боку державних запозичень.

При цьому відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України "Про Національний банк України", Рада надала наступні рекомендації Правлінню НБУ: 

- провести дослідження ефективності грошово-кредитної політики в Україні у режимі інфляційного таргетування та рівня "заякореності" інфляційних очікувань, надати Раді Національного банку пропозиції щодо удосконалення підходів до реалізації грошово-кредитної політики в Україні;

- розглянути можливість перегляду умов та параметрів інструментарію довгострокового рефінансування Національного банку з метою підвищення ефективності функціонування інституту фінансового посередництва та розширення банківського кредитування економіки;

- враховуючи прогнозоване перевищення інфляцією в Україні цільового діапазону відхилень 5+/-1% у 2021 році посилити комунікації Національного банку з обґрунтування допустимості таких змін з огляду на немонетарний характер проінфляційних чинників;

- провести дослідження точності прогнозних моделей Національного банку у порівнянні з іншими центральними банками, вжити заходів із покращення прогнозних властивостей моделей та посилити увагу до актуальності прогнозів основних макроекономічних змінних;

- удосконалити порядок проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки шляхом перегляду параметрів та умов проведення таких операцій з метою мінімізації ризиків;

- під час інформування Правлінням Національного банку про прийняті рішення з монетарної політики надавати Раді Національного банку інформацію щодо альтернативних сценаріїв прийнятих рішень;

- провести аналіз та інформувати Раду Національного банку про окремі тенденції в сфері реалізації грошово-кредитної політики, а саме:

зниження ефективності функціонування інституту фінансового посередництва;
погіршення трансмісії облікової ставки на ринках державних облігацій і споживчого кредитування;
стрімке підвищення дохідності державних облігацій;
посилення зовнішньої вразливості економіки через зростання заборгованості суб’єктів економіки в іноземній валюті;
підвищення фундаментального тиску на рівень нейтральної ставки з боку чинників скорочення попиту на гроші та підвищення пропозиції глобальних заощаджень.

- дослідити питання врахування можливих кліматичних змін в Україні і світі для досягнення основних цілей діяльності Національного банку та забезпечення сталого економічного розвитку України.

- проінформувати Раду Національного банку про запровадження комплексу заходів, спрямованих на активізацію кредитування в Україні.

Рекомендації Ради НБУ для Кабміну: 

- забезпечити реалізацію дорожньої карти розвитку інституту первинних дилерів та маркет-мейкерів на ринку державних цінних паперів шляхом установлення відповідних вимог щодо підтримання ними ліквідності на вторинному ринку ОВДП.