Ситник зможе бути директором НАБУ до призначення нового глави бюро, - законопроект уряду

Все про економіку та фінанси

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №4437, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора НАБУ, пише Lb.ua.

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на усунення суперечностей між Конституцією України та Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також на забезпечення гарантій незалежності Національного бюро та стабільності його функціонування.

Законопроектом пропонується, зокрема, внести зміни до статей 1 і 6 закону про НАБУ, якими:

- визначити, що Національне бюро утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону;

- встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного бюро з посад за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 6 закону;

- визначається, що особа, призначена на посаду директора Національного бюро, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення директора НАБУ в порядку, визначеному ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України", але не пізніше спливу строку його повноважень.

Наразі чинним законом про НАБУ передбачено, що Верховна Рада може ухвалити рішення про звільнення директора бюро з посади лише за наявності певного переліку підстав, що визначені пунктами 6-12 частини четвертої статті 6. Загалом таких пунктів 13.

При цьому, щоб запустити цей процес у парламенті, спочатку має бути пропозиція не менш як третини (150) народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Так, у запропонованому законопроекті пропонується прибрати згадку про президента із закону про НАБУ, у тому числі й у частині його повноважень щодо призначення на посаду та звільнення з посади директора Національного бюро.

Нагадаємо, 27 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. В рішенні КСУ вказано, що Конституція містить вичерпний перелік посад, призначення на які здійснюється президентом. Директора НАБУ серед них немає. Тому Конституційний Суд вирішив, що, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження.

Міністр юстиції Денис Малюська таким чином коментував законопроєкт щодо змін в НАБУ:

"Його мета - забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції після набрання чинности рішення КСУ. Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу-кво до набрання чинності закону, який впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КС. Тобто, це перехідний закон, який спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ", - зазначив міністр юстиції.

Довідково

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне антикорупційне бюро України

Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро

1. Кандидати на посаду Директора Національного бюро визначаються комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро (далі - Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі - конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 6 цього Закону.

2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія.

3. До складу Конкурсної комісії входять:

1) {Положення пункту 1 частини третьої статті 7 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020} три особи, яких визначає Президент України;

2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;

3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти членів Конкурсної комісії.

5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.

Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 години до його початку.

Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.

6. Конкурсна комісія:

1) визначає регламент своєї роботи;

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;

4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";

5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президенту України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду Директора Національного бюро;

6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Президенту України;

7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Президента України.

8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";

3-1) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

9. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати подаються на розгляд Президенту України.

{Положення абзацу другого частини дев`ятої статті 7 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020} Президент України призначає на посаду Директора Національного бюро одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.