Перевірки Держпраці: постанова Кабміну про критерії ризику набрала чинності

Все про економіку та фінанси

27 травня було офіційно оприлюднено текст постанови Кабміну від 20 травня 2020 р. № 383 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці». Таким чином, з цієї дати цей нормативний акт набрав чинності, пише "Інтерактивна бухгалтерія".

Постанова розділяє критерії на ті, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю (їх 19), та ті, що застосовують у сфері здійснення державного гірничого нагляду (їх лише три).

Зауважимо, що порівняно з раніше чинними критеріями ризику, теперішніх для Держпраці – більше. Додалися критерії ризику щодо праці (щодо них та перевірок на їх підставі була тривалий час пауза, викликана скасуванням через суд Порядку № 295). Ними Кабмін визнав:

- невиконання суб`єктом господарювання зауважень, які було надано під час проведення аудиту охорони праці та/або усунення порушень, що були виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) суб`єкта господарювання протягом останніх п`яти років, що передують плановому періоду;

- порушення суб`єктом господарювання вимог законодавства про працю;

- використання праці неповнолітніх осіб;

- наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати;

- виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;

- невідповідність кількості найманих працівників суб`єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб`єктом господарювання органам державної влади;

Конкретні ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у відповідних сферах визначено в додатках 1 і 2 до Постанови № 383. А у додатках 3 і 4 – критерії, за якими оцінюється ступінь ризику, наведені разом з кількістю балів за кожним показником. Ось від суми балів, нарахованих за всіма критеріями, і залежить віднесення суб`єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику у відповідній сфері державного нагляду. А отже – і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), як того вимагає Закон про держнагляд.

Згідно з п. 5 Критеріїв планові перевірки щодо суб`єкта господарювання, що віднесений до високого ступеня ризику, відбуваються не частіше ніж один раз на два роки. Среднього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на три роки, незначного - не частіше ніж один раз на п`ять років. Водночас відсутність суттєвих порушень означає збільшення відповідного строку в 1,5 рази.

До речі, влада уже порахувала кількість роботодавців з кожним зі ступенев ризику. Як повідомив Урядовий портал, високий ступінь ризику мають 82065 суб’єктів господарської діяльності. Середній ступінь ризику – 221434, незначний – 414132.