Ощадбанк став приватним акціонерним товариством

Все про економіку та фінанси

Уряд затвердив Статут акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в новій редакції. Відповідну постанову № 568 було прийнято на урядовому засіданні 5 червня 2019 року, пише "Ліга:Закон".

Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні" внесено зміни до статті 7 Закону "Про банки і банківську діяльність", які направлені на докорінну зміну принципів корпоративного управління в державних банках та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів.

Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з публічного на приватне та перейменував його в акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

Установлено, що АТ "Державний ощадний банк України" (далі - Банк) є державним банком.

Банк знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

Єдиним акціонером, якому належить 100 % акцій у статутному капіталі банку, є держава. Функції з управління корпоративними правами держави в банку здійснює Кабмін. Він виконує також функції вищого органу банку.

АТ "Ощадбанк" є юридичною особою приватного права, утвореною згідно із законодавством. Він має право від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі вчиняти правочини (договори, контракти), бути учасником арбітражного або судового процесу (позивачем, відповідачем) в судах, третейських судах, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України та міжнародних судових інстанціях. Майно (майнові права), набуте Ощадбанком у результаті правонаступництва та провадження господарської діяльності, є його власністю.

Ощадбанк володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до мети і предмета своєї діяльності, передбачених Статутом. Він є економічно самостійним і повністю незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування в рішеннях та діях, пов`язаних з його оперативною діяльністю.

Банк провадить свою діяльність на комерційній основі, набуває, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами, які належать йому на правах власності. Він може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більш як 25 % капіталу банку.

У постанові визначено види діяльності банку; його права; капітал, фонди та резерви; джерела прибутку банку та покриття його збитків, а також інші важливі питання його діяльності.