Ощадбанк не домігся повернення йому ліцензії НКЦПФР для роботи на фондовому ринку

Все про економіку та фінанси

12.10.2020 Окружний адмінсуд м. Києва відмовився задовольнити позов Ощадбанку до Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (в справі №826/9228/18) щодо скасування рішення №281 від 26.04.2018 про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу серії АЕ №642065 від 19.06.2015 і діяльності з управління цінними паперами серії АЕ №642066 від 19.06.2015, у зв`язку з нездійсненням ліцензіатом вказаних видів професійної діяльності на фондовому ринку протягом року.

Ощадбанк свій позов мотивував у т.ч. тим, що, за його оцінками, він здійснював ліцензійну діяльність протягом року, оскільки вживав заходи щодо надання послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2018 року серії G та Н. Ощадбанк зазначав, що на момент прийняття відповідачем оскаржуваного рішення, банк вже вступив у правовідносини щодо надання послуг з андеррайтингу та мав зобов`язання щодо розміщення облігацій і укладання договору андеррайтингу.

Натомість НКЦПФР зауважувала, що з 15.06.2016 по 26.04.2018 позивач не подавав до комісії інформацію про виконання ним як торговцем цінними паперами договорів андеррайтингу. Також комісія вказувала, що договір за наслідками вказаних правовідносин між позивачем і Львівською міською радою було підписано після анулювання ліцензій.

Суд погодився з аргументами НКЦПФР:

“На підставі договору андеррайтингу №6215-АА/2018, укладеного 21.05.2018 між AT «Ощадбанк», Львівською міською радою та Департаментом фінансової політики Львівської міської ради, в травні-червні 2018 року AT «Ощадбанк» здійснив необхідні дії щодо підготовки пакету документів для реєстрації випуску та проспекту емісії, за результатами чого 07.06.2018 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск та проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики Львівської міської ради.

Сукупність вказаних обставин в контексті наведених норм зумовлює висновок суду про те, що позивачем протягом року до 26.04.2018 не здійснювались ліцензійні види професійної діяльності на фондовому ринку, внаслідок чого рішення суб`єкта владних повноважень є цілком правомірним і обґрунтованим”.