Оголошено конкурс на посаду глави правління Укрексімбанку

Все про економіку та фінанси

Міністерство фінансів повідомило, що 15 листопада наглядова рада Укрексімбанку прийняла рішення про оголошення конкурсного відбору на посаду голови правління Укрексімбанку.

(Чинний глава правління Укрексімбанку Олександр Гриценко був затриманий працівниками СБУ в суботу, 16 листопада, а в понеділок, 18 листопада, суд відпустив його під заставу 3 млн грн, - прим. Finbalance).

Як зазначається в заяві Мінфіну, для участі у відборі претендент на посаду глави правління Укрексімбанку надсилає на адресу електронної пошти liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com наступні документи українською мовою або англійською мовою до 18:00 за київським часом 2 грудня 2019 року:

- засвідчену належним чином заяву на участь в конкурсі (на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату зазначені кульковою ручкою, синіми чорнилами, надалі – засвідчено належним чином); (Заява на участь у відборі на ім’я голови Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ “Укрексімбанк” Гордієнко О.П. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності)).

- засвідчену належним чином біографічну довідку (резюме);

- засвідчені належним чином мотиваційний лист та конкурсну пропозицію; (Конкурсна пропозиція може містити план стратегічного розвитку та реформування Банку, заходи з реалізації стратегічних засад та можливі ризики, пропозиції щодо поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності Банку).

-  засвідчену належним чином згоду на обробку персональних даних (посилання);

- реєстр документів (складений у довільній формі), які вимагаються для етапу проходження інтерв’ю з Наглядовою радою (перелік документів зазначений нижче) із зазначенням статусу їх готовності та запланованої дати (з 2 по 6 грудня 2019 року) їх направлення на електронну пошту - liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com. Документи, які необхідно надіслати до етапу проходження інтерв’ю з Наглядовою радою, можуть надсилатися частинами по мірі їх підготовки.

До етапу проходження інтерв’ю з Наглядовою радою претендент надсилає на адресу електронної пошти: liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com, наступні документи українською мовою або англійською мовою до 10:00 за київським часом 6 грудня 2019 року:

- засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу;

- засвідчену належним чином копію трудової книжки особи (за наявності в особи трудової книжки) або іншого документу, що засвідчує досвід роботи (за відсутності трудової книжки особа може подати засвідчені належним чином копії рекомендаційних листів з місця роботи із зазначенням термінів роботи або витяг з податкового реєстру);

- засвідчену належним чином копію документа про вищу освіту;

- засвідчені належним чином копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків із урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи (за наявності таких документів);

- довідку або засвідчену належним чином копію довідки компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів або підтвердження / заява засвідчена належним чином / засвідчений належним чином лист від компетентного органу чи сертифікованого адвоката, що підтверджує, що податкові органи відповідної юрисдикції не видають такий документ;

- довідку або засвідчену належним чином копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про те, є чи немає в неї судимості;

- довідку або засвідчену належним чином копію довідки з інформацією кваліфікованих бюро кредитних історій (від кожного: Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій) про кредитну історію фізичної особи. Нерезиденти подають довідку або засвідчену належним чином довідку з інформацією з найбільшого бюро кредитних історій країни, у якій вони є резидентами;

- засвідчену належним чином копію довідки органу банківського нагляду іноземної країни або іноземного банку, у якому претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду, про відсутність зауважень та фактів порушень банківського законодавства і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах (якщо претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду в іноземному банку);

- засвідчену належним чином копію рекомендацій та засвідчені належним чином інші документи на його/її розсуд.

Претендент на посаду голови правління повинен відповідати таким вимогам:

- мати вищу освіту;

- на виконання вимог закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року, мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років; претенденти, які мають принаймні 15 років досвіду у банківському/фінансовому секторі, включаючи успішний досвід роботи на ринках, що розвиваються, та/або досвід комерційного та інвестиційного банкінгу в Україні, та принаймні 10 років досвіду на керівних посадах, включаючи досвід роботи з наглядовою радою та/або з акціонером/акціонерами, отримають більш високу оцінку;

- бути професійно придатним, що визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків Голови правління з урахуванням бізнес-плану та стратегії Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності Голови правління;
мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;

- відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;

- відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- вільно володіти українською або англійською або російською мовами;

- мати банківський досвід щонайменше у декількох наступних галузях, включаючи, але не обмежуючись: кредитування корпоративних та/або малих і середніх підприємств, фінансування інфраструктури, торгівлі, документарний транзакційний бізнес, внутрішній та міжнародний ринки капіталу, зменшення кредитів/робота з недіючими кредитами, та казначейство;

- наявність додаткового успішного досвіду роботи на ринках, що розвиваються або/та специфічний для України комерційний та інвестиційний досвід буде перевагою. 

Кандидати, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати початковий пакет документів компанії з добору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ “Телент Едвайзорс”) до 18:00 за київським часом 2 грудня 2019 року.

e-mail: liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com

Телефон для довідок: +380 44 353 38 57

Контактна особа: Людмила Іванюк.