НБУ знижує привабливість валютних ОВДП для банків через зміну в оцінці ризиків

Все про економіку та фінанси

НБУ заявив, що "в рамках подальших кроків з імплементації вимог європейського законодавства" запровадив єдиний підхід до оцінки кредитного ризику цінних паперів, у тому числі українських державних облігацій.

Він ґрунтується, зокрема на кредитних рейтингах емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів, визначених міжнародними рейтинговими агентствами "Standard & Poor`s", "Fitch Ratings" та "Moody`s Investors Service".

За цим підходом кредитний ризик українських державних облігацій в іноземній валюті буде оцінюватись за загальними підходами, тобто з урахуванням рейтингу України. Досі усі цінні папери уряду України незалежно від виду валюти враховувалися з нульовим ризиком.

"Наразі нульовий ризик буде визначений лише для державних облігацій в гривні, що відповідає загально прийнятим міжнародним стандартам. Міжнародний досвід свідчить, що кредитний ризик, пов’язаний із запозиченнями урядів в іноземній валюті, є вищим порівняно із запозиченнями в національній валюті.

Потенційні збитки за цінними паперами будуть оцінюватися шляхом визначення їх кредитного ризику та покриватись капіталом через застосування відповідних коефіцієнтів ризикозваження під час розрахунку нормативів достатності капіталу.

Значення цих коефіцієнтів залежатиме від рейтингів емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів та визначатиметься в діапазоні від 0% до 100%", - констатує НБУ.

Як зауважується, передбачено поетапне протягом наступного року запровадження коефіцієнтів ризикозваження до українських державних облігацій в іноземній валюті.

Нацбанк нагадує, що одним з основних заходів, визначених Урядом України для реалізації своєї середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки, є збільшення частки державного боргу у національній валюті. Такі наміри Уряду України підтверджуються Меморандумом між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.

Зазначеними змінами також оновлено параметри логістичної моделі та діапазони значень коефіцієнтів вірогідності дефолту боржників (PD), що застосовуються банками з метою оцінки їх кредитного ризику. Така актуалізація здійснена з урахуванням нових даних фінансової звітності боржників, враховує поточні економічні тенденції, що в цілому забезпечує більшу прогностичну здатність моделі.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 2019 року №132.