НБУ: валовий зовнішній борг України на кінець першого півріччя зріс до 78,8% ВВП

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, в ІІ кварталі 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 2.5 млрд дол. США – до 122.8 млрд дол. США (порівняно з початком року – на 1.1 млрд дол. США). Відносно ВВП борг збільшився до 78.8% з 75.7% на кінець І кварталу (на початок року борг складав 78.6%).

Зростання зовнішнього боргу відбулося за рахунок збільшення зовнішніх зобов’язань:

- державного сектору на 1.4 млрд дол. США (до 52.9 млрд дол. США, або 33.9% від ВВП);
- приватного сектору на 1.1 млрд дол. США (до 69.9 млрд дол. США, або 44.8% від ВВП).

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління зросли на 1.3 млрд дол. США ‒ до 46.0 млрд дол. США (29.5% від ВВП) за рахунок отримання зовнішнього фінансування: від МВФ за новою програмою Stand-by (2.1 млрд дол. США) та від ЄС (0.6 млн дол. США). Водночас заборгованість за ОВПД перед нерезидентами зменшилася на 1.4 млрд дол. США.

Зовнішній борг центрального банку в ІІ кварталі 2020 року зменшився на 54 млн дол. США у результаті курсових змін і на кінець ІІ кварталу 2020 року становив 6.9 млрд дол. США (4.5% від ВВП).

У цілому в результаті курсових змін у ІІ кварталі 2020 рік зовнішні зобов’язання державного сектору зросли на 0.4 млрд дол. США, з яких за рахунок зміни курсу гривні – на 0.3 млрд дол. США, СПЗ – 72 млн дол. США.

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України у ІІ кварталі збільшився на 0.2 млрд дол. США – до 4.2 млрд дол. США (2.7% від ВВП) переважно за рахунок збільшення заборгованості за довгостроковими кредитами (0.2 млрд дол. США).

Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки протягом ІІ кварталу 2020 року скоротився на 0.8 млрд дол. США до 52.4 млрд дол. США (33.7% від ВВП) у результаті таких різноспрямованих чинників:

- скорочення заборгованості за кредитами і позиками на 1.3 млрд дол. США переважно за рахунок переоформлення боргу в міжфірмовий;
- збільшення заборгованості за торговими кредитами на 0.5 млрд дол. США.

Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, зріс у ІІ кварталі 2020 року на 1.8 млрд дол. США (за рахунок курсових змін – на 0.2 млрд дол. США) і становив 13.2 млрд дол. США (8.5% від ВВП).

У цілому заборгованість інших секторів економіки (разом із міжфірмовим боргом) за звітний квартал зросла на 0.9 млрд дол. США ‒ до 65.7 млрд дол. США (42.2% від ВВП), в тому числі за рахунок курсових змін – на 0.7 млрд дол. США.

Обсяги простроченої заборгованості за негарантованими кредитами реального сектору (в тому числі від прямих інвесторів) зменшилися на 0.2 млрд дол. США і на кінець ІІ кварталу 2020 року становили 21.0 млрд дол. США (13.5% від ВВП).

За географічною структурою заборгованості реального сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країноюкредитором залишався Кіпр: його частка з початку року скоротилась на 1.5 в.п. та становила 48.7% від загального обсягу. Частка Великої Британії збільшилася на 0.9 в.п. та становила 13.9%, Віргінських островів (Брит.) залишалась на рівні 3.3%, частка Нідерландів знизилася з 5.5% до 5.1%, Російської Федерації зросла з 2.5% до 2.6%. У простроченій заборгованості реального сектору за цими інструментами частка Кіпру зросла протягом кварталу з 60.3% до 61.8%.

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець ІІ кварталу 2020 року залишається долар США: його частка скоротилася за квартал на 1.9 в. п. та становила 64.5% від загального обсягу зовнішнього боргу. Водночас збільшилася питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ: з 8.8% до 10.4%. Також зросла частка запозичень у євро: з 18.1% до 19.1%. Частка зовнішньої заборгованості в гривнях скоротилася до 3.8% від обсягу боргу (з 4.5% на кінець І кварталу 2020 року). Зобов’язання у російських рублях протягом кварталу зменшилися на 0.1 в.п. і становили 1.6% від обсягу зовнішніх зобов’язань.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за ІI квартал 2020 року скоротився на 1.1 млрд дол. США і на 30 червня 2020 року становив 45.4 млрд дол. США, в основному за рахунок скорочення зобов’язань державного сектору.

Зобов’язання державного сектору (уряду та центрального банку), які мають бути погашені впродовж наступних 12 місяців, зменшились на 1.2 млрд дол. США (до 4.5 млрд дол. США) в основному за рахунок майбутніх виплат за ОЗДП (на 1 млрд дол. США).

Майбутні погашення зобов’язань банківського сектору зросли на 35 млн дол. США – до 2.5 млрд дол. США переважно внаслідок збільшення заборгованості за короткостроковими міжбанківськими депозитами (на 42 млн дол. США).

Загальні обсяги зобов’язань реального сектору (разом із міжфірмовим боргом), які мають бути погашені впродовж наступних 12 місяців, лишилися практично на рівні попереднього кварталу та становили 38.4 млрд дол. США: скорочення виплат за кредитами та борговими цінними паперами на 1.1 млрд дол. США супроводжувалось зростанням майбутніх погашень міжфірмового боргу та заборгованості за торговими кредитами.